قیمت پایانی تغییر درصد
2,797 26.00 0.92

داده ها

آخرین معامله 2,805 18.00 0.64
قیمت پایانی 2,797 26.00 0.92
اولین قیمت 2,780
قیمت دیروز 2,823
بازه روز 2,830 2,710
قیمت مجاز 2,562 2,318
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1773298
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 477
حجم معاملات 4.634 میلیون
ارزش معاملات 12.959 میلیارد
ارزش بازار 10.191 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.056 میلیون 4.634 میلیون
حقوقی 3.578 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 98 163
حقیقی 93 163
حقوقی 5 0
تغییر حقوقی به حقیقی 10.007 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,684 2,805 2,820 8,278 2
2 26,027 2,800 2,829 5,000 1
1 1,425 2,788 2,830 12,893 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65