قیمت پایانی تغییر درصد
2,599 123.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 2,599 123.00 4.97
قیمت پایانی 2,599 123.00 4.97
اولین قیمت 2,599
قیمت دیروز 2,476
بازه روز 2,599 2,599
قیمت مجاز 2,415 2,185
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1647766
تعداد سهام 2.733 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.093 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 295
حجم معاملات 8.257 میلیون
ارزش معاملات 21.46 میلیارد
ارزش بازار 7.102 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.612 میلیون 574,684
حقوقی 644,722 7.682 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 106 45
حقیقی 103 35
حقوقی 3 10
تغییر حقوقی به حقیقی 18.291 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
54 1.747 میلیون 2,599 2,696 1,000 1
1 5,000 2,580 2,725 430 1
1 2,000 2,561 2,830 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65