قیمت پایانی تغییر درصد
3,714 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,714 0.00 0.00
اولین قیمت 3,611
قیمت دیروز 3,714
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,981 3,603
بازه هفته 4,130 3,760
بازه سال - -
P/E 2354676
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.532 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,602 3,793 3,840 10,000 1
1 290 3,791 3,848 33,500 1
1 1,000 3,785 3,850 3,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65