قیمت پایانی تغییر درصد
4,350 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,380 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,350 0.00 0.00
اولین قیمت 4,382
قیمت دیروز 4,350
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,532 4,102
بازه هفته 4,463 4,164
بازه سال - -
P/E 2757900
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.849 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 4,325 4,394 7,150 2
1 1,000 4,316 4,400 1,286 2
1 500 4,306 4,410 46,560 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65