قیمت پایانی تغییر درصد
3,664 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,658 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,664 0.00 0.00
اولین قیمت 3,720
قیمت دیروز 3,664
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,818 3,456
بازه هفته 3,788 3,340
بازه سال - -
P/E 2322976
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.349 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,300 3,620 3,679 24,140 1
2 2,820 3,610 3,680 2,845 2
2 17,300 3,609 3,687 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65