قیمت پایانی تغییر درصد
2,464 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,473 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,464 0.00 0.00
اولین قیمت 2,490
قیمت دیروز 2,464
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,562 2,318
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1562176
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.977 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,000 2,470 2,478 19,590 1
1 1,000 2,461 2,480 5,510 2
1 3,214 2,432 2,484 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65