قیمت پایانی تغییر درصد
2,133 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,105 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,133 0.00 0.00
اولین قیمت 2,144
قیمت دیروز 2,133
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,243 2,031
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1352322
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.771 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 29,808 2,105 2,123 1,706 1
2 8,000 2,100 2,130 30,000 1
1 4,830 2,080 2,139 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65