قیمت پایانی تغییر درصد
3,283 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,283 0.00 0.00
اولین قیمت 3,309
قیمت دیروز 3,283
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,562 2,318
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2081422
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.961 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 27,000 3,300 3,300 5,677 1
1 1,301 3,299 3,305 135,496 3
2 37,750 3,297 3,309 9,705 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/21)

65