قیمت پایانی تغییر درصد
2,525 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,549 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,525 0.00 0.00
اولین قیمت 2,431
قیمت دیروز 2,525
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,651 2,399
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1600850
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 40,049 2,549 2,645 5,000 1
1 30,000 2,490 2,646 5,000 1
1 1,000 2,450 2,695 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65