قیمت پایانی تغییر درصد
588 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 573 0.00 0.00
قیمت پایانی 588 0.00 0.00
اولین قیمت 584
قیمت دیروز 588
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 617 559
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 574 590 18,529 2
1 8,178 573 592 74,000 1
1 7,000 565 593 5,240 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/16)

65