قیمت پایانی تغییر درصد
1,355 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,355 0.00 0.00
اولین قیمت 1,360
قیمت دیروز 1,355
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,422 1,288
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,553 1,302 1,339 1,000 1
4 41,549 1,301 1,340 12,311 1
1 16,890 1,300 1,367 19,189 1

نمودار آخرین روز معاملاتی

65