قیمت پایانی تغییر درصد
28,511 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 28,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 28,511 0.00 0.00
اولین قیمت 29,245
قیمت دیروز 28,511
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,924 31,598
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22324113
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.421 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 28,272 28,500 4,314 1
1 200 26,700 28,597 603 1
1 50 26,461 28,600 367 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65