قیمت پایانی تغییر درصد
12,197 32.00 0.26

داده ها

آخرین معامله 12,248 19.00 0.16
قیمت پایانی 12,197 32.00 0.26
اولین قیمت 12,661
قیمت دیروز 12,229
بازه روز 12,661 11,851
قیمت مجاز 13,782 12,470
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9550251
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 182
حجم معاملات 1.141 میلیون
ارزش معاملات 13.913 میلیارد
ارزش بازار 1.464 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 670,697 120,697
حقوقی 470,000 1.02 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 47 32
حقیقی 46 31
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.708 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 12,300 12,300 3,415 3
1 1,500 12,055 12,310 415 1
1 1,612 12,050 12,350 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65