قیمت پایانی تغییر درصد
33,546 2,118.00 6.74

داده ها

آخرین معامله 34,350 2,922.00 9.30
قیمت پایانی 33,546 2,118.00 6.74
اولین قیمت 32,999
قیمت دیروز 31,428
بازه روز 34,498 31,350
قیمت مجاز 34,648 31,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26266518
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 737
حجم معاملات 2.632 میلیون
ارزش معاملات 88.294 میلیارد
ارزش بازار 4.026 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.016 میلیون 1.183 میلیون
حقوقی 615,953 1.449 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 271 145
حقیقی 270 141
حقوقی 1 4
تغییر حقوقی به حقیقی 27.939 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,550 34,389 34,389 3,933 2
1 320 34,190 34,390 9,900 1
1 591 33,658 34,398 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65