قیمت پایانی تغییر درصد
52,803 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 52,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 52,803 0.00 0.00
اولین قیمت 53,000
قیمت دیروز 52,803
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 54,663 49,457
بازه هفته 52,105 49,039
بازه سال - -
P/E 41344749
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.336 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 213 52,510 52,550 477 2
1 379 52,509 52,800 500 1
1 300 52,401 52,879 466 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65