قیمت پایانی تغییر درصد
57,343 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 57,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 57,343 0.00 0.00
اولین قیمت 61,000
قیمت دیروز 57,343
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 62,676 56,708
بازه هفته 58,500 55,043
بازه سال - -
P/E 44899569
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.881 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,000 56,709 57,850 8,846 1
6 17,271 56,708 57,869 18,859 1
1 200 56,500 58,000 6,333 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65