قیمت پایانی تغییر درصد
35,169 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,169 0.00 0.00
اولین قیمت 35,000
قیمت دیروز 35,169
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,617 33,131
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27537327
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,606 35,300 35,335 761 1
1 143 35,153 35,360 200 1
1 141 35,152 35,364 4 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65