قیمت پایانی تغییر درصد
37,684 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,101 0.00 0.00
قیمت پایانی 37,684 0.00 0.00
اولین قیمت 39,600
قیمت دیروز 37,684
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 39,645 35,871
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29506572
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 60 37,778 38,200 1,145 1
1 75 37,510 38,690 5,000 1
1 500 37,509 38,695 30,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65