قیمت پایانی تغییر درصد
6,177 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,177 0.00 0.00
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,177
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,191 5,603
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 586815
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.974 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 19,588 6,230 6,270 56,115 2
1 1,351 6,229 6,280 16,600 1
1 20,000 6,217 6,287 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65