قیمت پایانی تغییر درصد
2,729 21.00 0.76

داده ها

آخرین معامله 2,690 60.00 2.18
قیمت پایانی 2,729 21.00 0.76
اولین قیمت 2,750
قیمت دیروز 2,750
بازه روز 2,798 2,680
قیمت مجاز 2,705 2,449
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 259255
تعداد سهام 4.99 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.996 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 197
حجم معاملات 976,199
ارزش معاملات 2.643 میلیارد
ارزش بازار 13.618 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 862,551 976,199
حقوقی 113,648 0
تعداد خرید فروش
مجموع 87 44
حقیقی 85 44
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 310.145 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,682 2,689 5,000 1
2 2,210 2,680 2,690 13,000 1
1 2,000 2,677 2,699 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65