قیمت پایانی تغییر درصد
3,277 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,277 0.00 0.00
اولین قیمت 3,290
قیمت دیروز 3,277
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,705 2,449
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 311315
تعداد سهام 4.99 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.996 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 3,212 3,260 3,000 1
2 29,378 3,200 3,268 760 1
1 2,000 3,198 3,290 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65