قیمت پایانی تغییر درصد
6,871 133.00 1.97

داده ها

آخرین معامله 6,930 192.00 2.85
قیمت پایانی 6,871 133.00 1.97
اولین قیمت 6,700
قیمت دیروز 6,738
بازه روز 6,989 6,660
قیمت مجاز 7,074 6,402
بازه هفته 7,098 6,820
بازه سال - -
P/E 652745
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.449 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 462
حجم معاملات 1.332 میلیون
ارزش معاملات 9.17 میلیارد
ارزش بازار 37.791 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.332 میلیون 1.283 میلیون
حقوقی 0 49,100
تعداد خرید فروش
مجموع 143 167
حقیقی 143 166
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 337.366 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,333 6,930 6,941 6,673 1
1 5,000 6,861 6,942 14,205 1
2 1,500 6,860 6,943 1,171 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65