قیمت پایانی تغییر درصد
2,599 68.00 2.55

داده ها

آخرین معامله 2,581 86.00 3.22
قیمت پایانی 2,599 68.00 2.55
اولین قیمت 2,561
قیمت دیروز 2,667
بازه روز 2,693 2,561
قیمت مجاز 2,800 2,534
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 246905
تعداد سهام 4.99 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.996 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 256
حجم معاملات 1.864 میلیون
ارزش معاملات 4.835 میلیارد
ارزش بازار 12.969 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.714 میلیون 1.864 میلیون
حقوقی 150,248 0
تعداد خرید فروش
مجموع 90 58
حقیقی 89 58
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 390.495 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,677 2,581 2,608 1,000 1
5 22,288 2,580 2,620 10,000 1
1 383 2,570 2,633 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65