قیمت پایانی تغییر درصد
3,767 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,767 0.00 0.00
اولین قیمت 3,735
قیمت دیروز 3,767
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,705 2,449
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 357865
تعداد سهام 4.99 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.996 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.797 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,133 3,770 3,771 6,564 1
2 24,957 3,765 3,781 10,000 1
1 3,000 3,760 3,782 47,730 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65