قیمت پایانی تغییر درصد
8,346 58.00 0.70

داده ها

آخرین معامله 8,200 88.00 1.06
قیمت پایانی 8,346 58.00 0.70
اولین قیمت 8,430
قیمت دیروز 8,288
بازه روز 8,432 8,200
قیمت مجاز 9,666 8,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 650988
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,310

معاملات

تعداد معاملات 41
حجم معاملات 63,891
ارزش معاملات 533.26 میلیون
ارزش بازار 1.002 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 63,891 59,441
حقوقی 0 4,450
تعداد خرید فروش
مجموع 19 22
حقیقی 19 21
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 37.14 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 181 8,134 8,200 750 1
2 12,000 8,011 8,220 448 1
2 1,742 8,000 8,250 4,657 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/26)

65