قیمت پایانی تغییر درصد
7,968 336.00 4.40

داده ها

آخرین معامله 7,781 149.00 1.95
قیمت پایانی 7,968 336.00 4.40
اولین قیمت 7,400
قیمت دیروز 7,632
بازه روز 8,013 7,380
قیمت مجاز 8,013 7,251
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 621504
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,894

معاملات

تعداد معاملات 109
حجم معاملات 535,090
ارزش معاملات 4.264 میلیارد
ارزش بازار 956.16 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 474,890 535,090
حقوقی 60,200 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 47
حقیقی 32 47
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 479.674 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 639 7,716 7,781 10,442 1
1 192 7,700 7,870 6,500 1
1 300 7,662 7,879 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65