قیمت پایانی تغییر درصد
9,118 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,192 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,118 0.00 0.00
اولین قیمت 9,190
قیمت دیروز 9,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,666 8,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 711204
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,310

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.094 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 151 8,111 9,490 10,000 1
1 3,400 7,662 10,792 1,000 1
1 7,000 7,512 11,153 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/23)

65