قیمت پایانی تغییر درصد
5,765 215.00 3.87

داده ها

آخرین معامله 5,800 250.00 4.50
قیمت پایانی 5,765 215.00 3.87
اولین قیمت 5,586
قیمت دیروز 5,550
بازه روز 5,827 5,420
قیمت مجاز 5,314 4,808
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 449670
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 119,389

معاملات

تعداد معاملات 119
حجم معاملات 501,538
ارزش معاملات 2.891 میلیارد
ارزش بازار 691.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 408,625 501,538
حقوقی 92,913 0
تعداد خرید فروش
مجموع 45 44
حقیقی 41 44
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 535.643 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,614 5,800 27,712 1
1 10,000 5,600 7,540 20,000 1
1 1,809 5,501 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65