قیمت پایانی تغییر درصد
5,655 229.00 3.89

داده ها

آخرین معامله 5,634 250.00 4.25
قیمت پایانی 5,655 229.00 3.89
اولین قیمت 5,650
قیمت دیروز 5,884
بازه روز 5,860 5,613
قیمت مجاز 9,666 8,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 441090
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,310

معاملات

تعداد معاملات 277
حجم معاملات 731,389
ارزش معاملات 4.136 میلیارد
ارزش بازار 678.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 732,889 732,889
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 100 114
حقیقی 100 114
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,531 5,634 5,635 26 1
3 1,495 5,633 5,639 18,000 1
1 10,000 5,632 5,640 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65