قیمت پایانی تغییر درصد
5,693 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,762 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,693 0.00 0.00
اولین قیمت 5,550
قیمت دیروز 5,693
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,762 5,214
بازه هفته 5,777 5,377
بازه سال - -
P/E 444054
تعداد سهام 474.522 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 189,809

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.701 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
53 1.108 میلیون 5,762 5,765 2,251 1
1 484 5,760 5,777 16,893 1
1 436 5,700 5,798 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65