قیمت پایانی تغییر درصد
6,315 332.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 6,315 332.00 4.99
قیمت پایانی 6,315 332.00 4.99
اولین قیمت 6,315
قیمت دیروز 6,647
بازه روز 6,315 6,315
قیمت مجاز 6,979 6,315
بازه هفته 7,039 7,039
بازه سال - -
P/E 492570
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 70,008

معاملات

تعداد معاملات 35
حجم معاملات 116,122
ارزش معاملات 733.31 میلیون
ارزش بازار 757.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 116,122 116,122
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 20 3
حقیقی 20 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 6,066 6,315 220,701 17
0 0 0 6,441 130 1
0 0 0 6,442 130 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65