قیمت پایانی تغییر درصد
8,812 432.00 4.67

داده ها

آخرین معامله 8,782 462.00 5.00
قیمت پایانی 8,812 432.00 4.67
اولین قیمت 8,782
قیمت دیروز 9,244
بازه روز 9,100 8,782
قیمت مجاز 9,706 8,782
بازه هفته 9,603 8,988
بازه سال - -
P/E 687336
تعداد سهام 474.522 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 189,809

معاملات

تعداد معاملات 1,953
حجم معاملات 11.638 میلیون
ارزش معاملات 102.561 میلیارد
ارزش بازار 4.181 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.604 میلیون 11.634 میلیون
حقوقی 34,000 4,000
تعداد خرید فروش
مجموع 843 395
حقیقی 842 394
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 264.36 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 4,720 8,782 2.117 میلیون 84
0 0 0 8,813 476 1
0 0 0 8,842 47,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65