قیمت پایانی تغییر درصد
4,498 150.00 3.45

داده ها

آخرین معامله 4,565 217.00 4.99
قیمت پایانی 4,498 150.00 3.45
اولین قیمت 4,565
قیمت دیروز 4,348
بازه روز 4,565 4,346
قیمت مجاز 9,666 8,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 350844
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,310

معاملات

تعداد معاملات 723
حجم معاملات 4.722 میلیون
ارزش معاملات 21.239 میلیارد
ارزش بازار 539.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.722 میلیون 4.616 میلیون
حقوقی 0 106,173
تعداد خرید فروش
مجموع 268 209
حقیقی 268 208
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 477.566 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 454,631 4,565 0 0 0
1 3,288 4,534 0 0 0
1 17,379 4,530 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65