قیمت پایانی تغییر درصد
11,482 54.00 0.47

داده ها

آخرین معامله 11,645 217.00 1.90
قیمت پایانی 11,482 54.00 0.47
اولین قیمت 11,499
قیمت دیروز 11,428
بازه روز 11,696 11,490
قیمت مجاز 12,227 11,063
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 23377352
تعداد سهام 8.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 856,604

معاملات

تعداد معاملات 122
حجم معاملات 471,002
ارزش معاملات 5.43 میلیارد
ارزش بازار 96.449 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 193,654 445,398
حقوقی 277,348 25,604
تعداد خرید فروش
مجموع 66 27
حقیقی 64 26
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.891 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,468 11,500 11,647 300 1
2 433 11,490 11,650 653 1
1 4,000 11,485 11,665 95 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65