قیمت پایانی تغییر درصد
10,927 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,994 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,927 0.00 0.00
اولین قیمت 10,596
قیمت دیروز 10,927
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,473 10,381
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22247372
تعداد سهام 8.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 899,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 91.787 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 14,295 10,596 11,312 5,000 1
1 3,000 9,279 11,340 500 1
0 0 0 11,400 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65