قیمت پایانی تغییر درصد
15,369 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,288 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,369 0.00 0.00
اولین قیمت 15,331
قیمت دیروز 15,369
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,087 14,555
بازه هفته 15,790 15,011
بازه سال - -
P/E 31291284
تعداد سهام 8.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 643,087

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 129.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,435 15,289 15,350 4,781 1
1 10,000 15,288 15,380 9,560 1
1 370 15,283 15,390 6,637 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65