قیمت پایانی تغییر درصد
27,618 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,618 0.00 0.00
اولین قیمت 27,240
قیمت دیروز 27,618
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,138 26,364
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 56230248
تعداد سهام 2.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 442,439

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 77.33 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,920 26,700 27,090 1,061 1
2 577 26,363 27,300 107 1
0 0 0 27,489 3,540 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65