قیمت پایانی تغییر درصد
22,186 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,823 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,186 0.00 0.00
اولین قیمت 22,410
قیمت دیروز 22,186
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,119 21,823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8830028
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.326 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49 20,950 22,410 396 1
0 0 0 22,419 1,000 1
0 0 0 22,430 4,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65