قیمت پایانی تغییر درصد
12,599 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,680 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,599 0.00 0.00
اولین قیمت 12,500
قیمت دیروز 12,599
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,001 10,859
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5014402
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.457 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 166 12,611 12,680 9,500 1
2 20,245 12,600 12,690 16,798 1
1 246 12,236 12,697 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65