قیمت پایانی تغییر درصد
29,044 304.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 28,751 11.00 0.04
قیمت پایانی 29,044 304.00 1.06
اولین قیمت 30,167
قیمت دیروز 28,740
بازه روز 30,167 28,005
قیمت مجاز 30,177 27,303
بازه هفته 31,350 26,597
بازه سال - -
P/E 11559512
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 115
حجم معاملات 132,900
ارزش معاملات 3.86 میلیارد
ارزش بازار 5.664 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 132,900 76,593
حقوقی 0 56,307
تعداد خرید فروش
مجموع 60 33
حقیقی 60 32
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.635 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 28,310 28,751 61 1
3 744 28,300 28,753 6,248 1
2 3,800 28,250 29,000 18,096 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65