قیمت پایانی تغییر درصد
2,123 12.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 2,216 105.00 4.97
قیمت پایانی 2,123 12.00 0.57
اولین قیمت 2,216
قیمت دیروز 2,111
بازه روز 2,216 2,216
قیمت مجاز 2,216 2,006
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27599
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 31,548
ارزش معاملات 69.91 میلیون
ارزش بازار 1.486 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31,548 31,548
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 8
حقیقی 1 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 559,589 2,216 2,442 30 1
1 1,809 2,200 0 0 0
1 6,334 1,941 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65