قیمت پایانی تغییر درصد
3,813 143.00 3.61

داده ها

آخرین معامله 3,801 155.00 3.92
قیمت پایانی 3,813 143.00 3.61
اولین قیمت 3,762
قیمت دیروز 3,956
بازه روز 4,020 3,762
قیمت مجاز 2,268 2,052
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 49569
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 83
حجم معاملات 420,137
ارزش معاملات 1.602 میلیارد
ارزش بازار 2.668 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 420,137 256,112
حقوقی 0 164,025
تعداد خرید فروش
مجموع 33 39
حقیقی 33 37
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 625.427 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 4,300 3,800 3,879 10,000 1
2 2,500 3,778 3,909 4,666 1
3 12,396 3,770 3,910 1,990 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65