قیمت پایانی تغییر درصد
7,672 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,726 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,672 0.00 0.00
اولین قیمت 7,700
قیمت دیروز 7,672
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,726 6,992
بازه هفته 7,726 7,359
بازه سال - -
P/E 99736
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.369 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 48,601 7,726 0 0 0
1 259 7,725 0 0 0
1 17,501 7,700 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65