قیمت پایانی تغییر درصد
2,307 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,298 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,307 0.00 0.00
اولین قیمت 2,230
قیمت دیروز 2,307
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,447 2,215
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29991
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,200 2,220 2,348 1,000 1
1 5,000 2,217 2,397 16,100 1
1 12,000 2,216 2,425 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65