قیمت پایانی تغییر درصد
2,325 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,209 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,325 0.00 0.00
اولین قیمت 2,209
قیمت دیروز 2,325
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,442 2,210
بازه هفته 2,210 2,210
بازه سال - -
P/E 30225
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,209 84,172 5
0 0 0 2,210 36,650 3
0 0 0 2,345 2,499 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65