قیمت پایانی تغییر درصد
968 1.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 972 3.00 0.31
قیمت پایانی 968 1.00 0.10
اولین قیمت 967
قیمت دیروز 969
بازه روز 972 967
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13552
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 7
حجم معاملات 96,775
ارزش معاملات 93.685 میلیون
ارزش بازار 1.452 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 96,775
حقوقی 96,775 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 5
حقیقی 0 5
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 93.678 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65