داده ها

آخرین معامله 4,650 265.00 6.04
قیمت پایانی 4,484 99.00 2.26
اولین قیمت 4,378
قیمت دیروز 4,385
بازه روز 4,650 4,103
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,097 4,588
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 21
حجم معاملات 48,407
ارزش معاملات 217.058 میلیون
ارزش بازار 313.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28,684 48,407
حقوقی 19,723 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 15
حقیقی 5 15
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 88.438 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65