قیمت پایانی تغییر درصد
22,022 641.00 3.00

داده ها

آخرین معامله 22,022 641.00 3.00
قیمت پایانی 22,022 641.00 3.00
اولین قیمت 22,022
قیمت دیروز 21,381
بازه روز 22,022 22,022
قیمت مجاز 20,595 19,397
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 24
حجم معاملات 35,408
ارزش معاملات 779.755 میلیون
ارزش بازار 1.542 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 35,408 35,408
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 22
حقیقی 3 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65