داده ها

آخرین معامله 8,837 39.00 0.44
قیمت پایانی 8,508 368.00 4.15
اولین قیمت 8,978
قیمت دیروز 8,876
بازه روز 8,978 8,203
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 34,479
ارزش معاملات 293.359 میلیون
ارزش بازار 595.56 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 34,479 34,479
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 20 22
حقیقی 20 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65