داده ها

آخرین معامله 84,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 84,455 0.00 0.00
اولین قیمت 84,000
قیمت دیروز 84,455
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 89,798 84,568
بازه هفته 90,500 83,232
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 47 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.969 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 118 87,500 88,770 2,367 1
1 47 87,000 88,780 1,150 1
1 211 86,091 88,900 1,106 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65