قیمت پایانی تغییر درصد
39,546 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 39,698 0.00 0.00
قیمت پایانی 39,546 0.00 0.00
اولین قیمت 38,000
قیمت دیروز 39,546
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 39,698 35,918
بازه هفته 39,698 37,455
بازه سال - -
P/E 81108846
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 28.789 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 1,419 39,698 39,723 540 2
2 600 38,500 40,021 69 2
1 170 38,200 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65