قیمت پایانی تغییر درصد
11,106 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,106 0.00 0.00
اولین قیمت 11,001
قیمت دیروز 11,106
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,263 10,191
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22778406
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.085 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 11,150 11,189 2,257 1
1 4,202 11,140 11,280 6,530 1
2 2,000 11,111 11,290 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65