قیمت پایانی تغییر درصد
14,229 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,245 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,229 0.00 0.00
اولین قیمت 13,900
قیمت دیروز 14,229
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,813 14,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29183679
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.359 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
57 1.433 میلیون 14,245 14,250 100 1
1 13,957 14,244 15,000 200 1
1 2,500 14,220 15,065 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65