قیمت پایانی تغییر درصد
13,679 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,679 0.00 0.00
اولین قیمت 13,500
قیمت دیروز 13,679
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,813 14,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 28055629
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.958 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 316 13,690 13,810 10,000 1
1 100 13,672 13,899 5,300 2
1 730 13,621 13,950 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65