قیمت پایانی تغییر درصد
11,054 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,171 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,054 0.00 0.00
اولین قیمت 10,571
قیمت دیروز 11,054
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,606 10,502
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22671754
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.047 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 10,700 11,172 2,750 1
2 6,128 10,620 11,269 1,000 1
3 10,320 10,600 11,540 3,700 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/30)

65