قیمت پایانی تغییر درصد
44,901 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 45,067 0.00 0.00
قیمت پایانی 44,901 0.00 0.00
اولین قیمت 42,862
قیمت دیروز 44,901
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 45,067 40,775
بازه هفته 45,067 40,041
بازه سال - -
P/E 92091951
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 32.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 230,558 45,067 45,291 200 1
1 466 44,901 46,465 10 1
1 100 44,650 47,900 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65