قیمت پایانی تغییر درصد
16,802 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,113 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,802 0.00 0.00
اولین قیمت 16,470
قیمت دیروز 16,802
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,113 15,485
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34460902
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 249,144 17,113 17,360 19,000 2
1 500 16,401 17,715 144 1
1 465 16,306 17,900 1,057 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65