قیمت پایانی تغییر درصد
30,513 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 30,513 0.00 0.00
اولین قیمت 31,729
قیمت دیروز 30,513
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,038 28,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 62582163
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49,131 29,730 29,730 10,807 1
1 50 29,722 30,220 400 1
1 10,000 29,571 30,440 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65