قیمت پایانی تغییر درصد
2,449 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,460 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,449 0.00 0.00
اولین قیمت 2,490
قیمت دیروز 2,449
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,608 2,360
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 516739
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.123 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,810 2,425 2,469 30,000 1
4 107,327 2,420 2,470 1,930 2
3 10,424 2,412 2,489 1,238 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65