قیمت پایانی تغییر درصد
1,518 61.00 4.19

داده ها

آخرین معامله 1,528 71.00 4.87
قیمت پایانی 1,518 61.00 4.19
اولین قیمت 1,529
قیمت دیروز 1,457
بازه روز 1,529 1,481
قیمت مجاز 1,529 1,385
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 320298
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 258
حجم معاملات 3.643 میلیون
ارزش معاملات 5.53 میلیارد
ارزش بازار 3.795 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.643 میلیون 2.74 میلیون
حقوقی 0 903,437
تعداد خرید فروش
مجموع 41 49
حقیقی 41 46
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.371 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,492 1,528 50,000 2
1 4,000 1,491 1,529 255,683 9
1 30,000 1,490 1,538 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65