قیمت پایانی تغییر درصد
2,893 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,921 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,893 0.00 0.00
اولین قیمت 2,830
قیمت دیروز 2,893
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,921 2,643
بازه هفته 3,035 2,721
بازه سال - -
P/E 610423
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 2,900 2,979 2,855 2
1 20,000 2,889 3,028 347 1
1 1,725 2,885 3,060 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65