داده ها

آخرین معامله 13,944 406.00 3.00
قیمت پایانی 13,944 406.00 3.00
اولین قیمت 13,944
قیمت دیروز 13,538
بازه روز 13,944 13,944
قیمت مجاز 13,418 12,638
بازه هفته 13,418 12,600
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64.831 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 39
حجم معاملات 81,696
ارزش معاملات 1.139 میلیارد
ارزش بازار 904.005 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 81,696 81,696
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 34
حقیقی 2 34
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,678 12,638 15,492 2
0 0 0 12,725 1 1
0 0 0 13,089 900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65