داده ها

آخرین معامله 8,556 532.00 5.85
قیمت پایانی 8,806 282.00 3.10
اولین قیمت 9,079
قیمت دیروز 9,088
بازه روز 9,145 8,500
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64.831 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 473
حجم معاملات 1.245 میلیون
ارزش معاملات 10.968 میلیارد
ارزش بازار 570.903 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.245 میلیون 1.245 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 169 122
حقیقی 169 122
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65