داده ها

آخرین معامله 6,880 233.00 3.28
قیمت پایانی 6,795 318.00 4.47
اولین قیمت 6,900
قیمت دیروز 7,113
بازه روز 7,449 6,560
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64.831 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 136
حجم معاملات 639,079
ارزش معاملات 4.343 میلیارد
ارزش بازار 440.528 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 639,079 639,079
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 53
حقیقی 50 53
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65