داده ها

آخرین معامله 10,098 5.00 0.05
قیمت پایانی 10,094 1.00 0.01
اولین قیمت 10,092
قیمت دیروز 10,093
بازه روز 10,098 10,092
قیمت مجاز 20,186 1
بازه هفته 10,076 10,069
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 506
ارزش معاملات 5.108 میلیون
ارزش بازار 1.009 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 200 506
حقوقی 306 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 3
حقیقی 1 3
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.089 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
60 6 میلیون 10,092 10,098 2,700 1
6 600,000 10,085 10,099 6 میلیون 60
1 100,000 10,075 10,105 200,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65