قیمت پایانی تغییر درصد
10,074 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,074 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,074 0.00 0.00
اولین قیمت 10,074
قیمت دیروز 10,074
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,000 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.007 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 9,978 10,077 100,000 1
0 0 0 10,094 100 1
0 0 0 11,250 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65