قیمت پایانی تغییر درصد
10,103 5.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 10,103 5.00 0.05
قیمت پایانی 10,103 5.00 0.05
اولین قیمت 10,103
قیمت دیروز 10,098
بازه روز 10,103 10,103
قیمت مجاز 20,196 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 200
ارزش معاملات 2.021 میلیون
ارزش بازار 1.01 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 200 0
حقوقی 0 200
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 0
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.021 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 10,074 10,103 100,000 1
0 0 0 11,249 200 1
0 0 0 11,250 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65