داده ها

آخرین معامله 10,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,001 0.00 0.00
اولین قیمت 10,001
قیمت دیروز 10,001
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,080 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 10,010 10,031 100,000 1
1 435 10,005 10,297 100 1
35 3.5 میلیون 9,999 10,298 1,989 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/25)

65