داده ها

آخرین معامله 10,074 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,067 0.00 0.00
اولین قیمت 10,074
قیمت دیروز 10,067
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,132 1
بازه هفته 10,044 10,030
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.007 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 300,000 10,065 10,074 252,918 3
7 700,000 10,060 10,080 200,000 2
3 300,000 10,057 10,120 1,999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65