داده ها

آخرین معامله 10,109 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,099 0.00 0.00
اولین قیمت 10,087
قیمت دیروز 10,099
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,184 1
بازه هفته 10,099 10,086
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.01 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 10,106 10,117 100,000 1
1 100,000 10,103 10,169 500 1
35 3.5 میلیون 10,000 10,177 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65