داده ها

آخرین معامله 10,103 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,103 0.00 0.00
اولین قیمت 10,103
قیمت دیروز 10,103
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,080 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.01 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,607 10,053 10,102 100,000 1
1 100,000 10,052 10,544 4,000 1
0 0 0 10,549 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/25)

65