قیمت پایانی تغییر درصد
1,933 73.00 3.64

داده ها

آخرین معامله 1,955 51.00 2.54
قیمت پایانی 1,933 73.00 3.64
اولین قیمت 1,963
قیمت دیروز 2,006
بازه روز 2,033 1,909
قیمت مجاز 2,106 1,906
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 158506
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 152
حجم معاملات 853,571
ارزش معاملات 1.65 میلیارد
ارزش بازار 1.973 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 853,072 853,571
حقوقی 499 0
تعداد خرید فروش
مجموع 73 54
حقیقی 72 54
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 964,567

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 520 1,936 1,960 10,000 1
1 5,000 1,933 1,962 1,000 1
1 151 1,931 1,990 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65