قیمت پایانی تغییر درصد
7,545 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,621 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,545 0.00 0.00
اولین قیمت 7,200
قیمت دیروز 7,545
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,621 6,897
بازه هفته 8,199 7,065
بازه سال - -
P/E 618690
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.7 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 546,648 7,621 8,171 1,060 1
1 260 7,619 8,507 10,698 1
1 15,500 7,611 8,600 12,400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65