قیمت پایانی تغییر درصد
2,297 30.00 1.32

داده ها

آخرین معامله 2,280 13.00 0.57
قیمت پایانی 2,297 30.00 1.32
اولین قیمت 2,288
قیمت دیروز 2,267
بازه روز 2,337 2,256
قیمت مجاز 2,595 2,349
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 188354
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 233
حجم معاملات 1.16 میلیون
ارزش معاملات 2.663 میلیارد
ارزش بازار 2.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.142 میلیون 1.16 میلیون
حقوقی 17,253 0
تعداد خرید فروش
مجموع 77 109
حقیقی 76 109
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 39.63 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 26,973 2,265 2,299 5,000 1
1 22,021 2,260 2,304 10,050 1
1 1,000 2,250 2,311 7,083 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65