قیمت پایانی تغییر درصد
8,191 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,006 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,191 0.00 0.00
اولین قیمت 8,199
قیمت دیروز 8,191
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,242 7,458
بازه هفته 8,199 6,700
بازه سال - -
P/E 671662
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,971 8,002 8,006 200 1
1 49,300 8,001 8,098 7,747 2
6 4,668 8,000 8,099 31,343 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65