قیمت پایانی تغییر درصد
3,316 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,316 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,316 0.00 0.00
اولین قیمت 3,316
قیمت دیروز 3,316
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,595 2,349
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 271912
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.384 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
40 883,906 3,316 0 0 0
1 20,000 3,215 0 0 0
2 20,000 3,151 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65