قیمت پایانی تغییر درصد
3,894 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,854 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,894 0.00 0.00
اولین قیمت 3,798
قیمت دیروز 3,894
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,196 3,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 319308
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.974 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,006 3,853 3,854 3,253 1
1 500 3,801 3,899 5,000 1
3 11,873 3,800 3,900 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65