داده ها

آخرین معامله 2,466 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,466 0.00 0.00
اولین قیمت 2,466
قیمت دیروز 2,466
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,589 2,343
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 202212
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.517 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 808,541 2,466 0 0 0
1 5,000 2,355 0 0 0
1 10,000 2,350 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65