قیمت پایانی تغییر درصد
52,831 239.00 0.45

داده ها

آخرین معامله 52,455 615.00 1.16
قیمت پایانی 52,831 239.00 0.45
اولین قیمت 52,500
قیمت دیروز 53,070
بازه روز 54,200 51,500
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15796469
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,794
حجم معاملات 1.83 میلیون
ارزش معاملات 96.701 میلیارد
ارزش بازار 6.632 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.83 میلیون 1.83 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 941 523
حقیقی 941 523
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65