قیمت پایانی تغییر درصد
71,904 1,636.00 2.33

داده ها

آخرین معامله 72,376 2,108.00 3.00
قیمت پایانی 71,904 1,636.00 2.33
اولین قیمت 69,999
قیمت دیروز 70,268
بازه روز 72,376 69,600
قیمت مجاز 63,398 59,706
بازه هفته 72,271 61,552
بازه سال - -
P/E 21499296
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,453
حجم معاملات 940,680
ارزش معاملات 67.638 میلیارد
ارزش بازار 9.027 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 940,680 940,680
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 536 472
حقیقی 536 472
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
436 486,008 63,398 0 0 0
1 400 63,397 0 0 0
1 400 63,396 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65