قیمت پایانی تغییر درصد
2,449 125.00 4.86

داده ها

آخرین معامله 2,446 128.00 4.97
قیمت پایانی 2,449 125.00 4.86
اولین قیمت 2,560
قیمت دیروز 2,574
بازه روز 2,560 2,446
قیمت مجاز 2,702 2,446
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1275929
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 186,428

معاملات

تعداد معاملات 157
حجم معاملات 930,858
ارزش معاملات 2.28 میلیارد
ارزش بازار 391.84 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 930,858 930,858
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 68 24
حقیقی 68 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,500 6,269 1
0 0 0 2,570 4,000 1
0 0 0 2,574 8,149 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65