قیمت پایانی تغییر درصد
4,283 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,319 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,283 0.00 0.00
اولین قیمت 4,499
قیمت دیروز 4,283
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,707 4,259
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2231443
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,291

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 685.28 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 460 4,319 4,334 4,850 1
1 97 4,312 4,335 2,547 1
1 2,000 4,272 4,349 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65