قیمت پایانی تغییر درصد
13,641 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,561 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,641 0.00 0.00
اولین قیمت 14,215
قیمت دیروز 13,641
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,782 13,376
بازه هفته 15,698 13,376
بازه سال - -
P/E 7106961
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 378 13,447 13,599 648 1
1 140 13,442 13,600 10,090 2
2 2,169 13,430 13,628 3,025 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65