قیمت پایانی تغییر درصد
3,073 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,073 0.00 0.00
اولین قیمت 3,099
قیمت دیروز 3,073
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,707 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1601033
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 203,500

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 491.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 3,055 3,090 7,500 1
1 350 3,050 3,096 3,200 2
1 5,000 3,035 3,100 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65