قیمت پایانی تغییر درصد
4,074 187.00 4.81

داده ها

آخرین معامله 4,081 194.00 4.99
قیمت پایانی 4,074 187.00 4.81
اولین قیمت 4,000
قیمت دیروز 3,887
بازه روز 4,081 4,000
قیمت مجاز 2,707 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2122554
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 203,500

معاملات

تعداد معاملات 120
حجم معاملات 870,482
ارزش معاملات 3.547 میلیارد
ارزش بازار 651.84 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 348,168 870,482
حقوقی 522,314 0
تعداد خرید فروش
مجموع 26 78
حقیقی 25 78
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.128 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
105 1.949 میلیون 4,081 4,290 1,000 1
5 10,130 4,080 4,300 1,500 1
2 2,220 4,079 4,312 320 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65