قیمت پایانی تغییر درصد
1,199 35.00 3.01

داده ها

آخرین معامله 1,160 4.00 0.34
قیمت پایانی 1,199 35.00 3.01
اولین قیمت 1,200
قیمت دیروز 1,164
بازه روز 1,200 1,160
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 75537
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 106
حجم معاملات 1.006 میلیون
ارزش معاملات 1.206 میلیارد
ارزش بازار 1.799 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.006 میلیون 1.006 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 26 17
حقیقی 26 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65