قیمت پایانی تغییر درصد
783 14.00 1.76

داده ها

آخرین معامله 786 11.00 1.38
قیمت پایانی 783 14.00 1.76
اولین قیمت 780
قیمت دیروز 797
بازه روز 790 770
قیمت مجاز 829 751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 76734
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 124
حجم معاملات 1.684 میلیون
ارزش معاملات 1.311 میلیارد
ارزش بازار 4.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.52 میلیون 1.684 میلیون
حقوقی 163,710 0
تعداد خرید فروش
مجموع 36 38
حقیقی 35 38
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 128.185 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 207,486 775 786 12,000 1
1 10,000 773 787 19,826 2
4 85,412 771 788 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65