قیمت پایانی تغییر درصد
1,369 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,357 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,369 0.00 0.00
اولین قیمت 1,420
قیمت دیروز 1,369
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,480 1,340
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 134162
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.53 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,163 1,354 1,357 15,141 2
1 10,000 1,353 1,359 87,048 1
2 25,000 1,352 1,360 35,520 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65