قیمت پایانی تغییر درصد
875 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 889 0.00 0.00
قیمت پایانی 875 0.00 0.00
اولین قیمت 920
قیمت دیروز 875
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 957 867
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 85750
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.813 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 52,000 876 889 27,448 1
1 33,172 871 890 10,000 1
2 37,430 870 894 22,135 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65