قیمت پایانی تغییر درصد
1,315 14.00 1.08

داده ها

آخرین معامله 1,280 21.00 1.61
قیمت پایانی 1,315 14.00 1.08
اولین قیمت 1,323
قیمت دیروز 1,301
بازه روز 1,363 1,240
قیمت مجاز 977 885
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128870
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 765
حجم معاملات 10.23 میلیون
ارزش معاملات 13.452 میلیارد
ارزش بازار 7.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.919 میلیون 10.23 میلیون
حقوقی 311,111 0
تعداد خرید فروش
مجموع 227 226
حقیقی 226 226
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 409.111 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,608 1,280 1,285 15,000 1
1 10,000 1,279 1,286 251,000 4
1 2,299 1,277 1,289 21,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65