قیمت پایانی تغییر درصد
1,705 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,708 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,705 0.00 0.00
اولین قیمت 1,697
قیمت دیروز 1,705
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,800 1,630
بازه هفته 1,744 1,622
بازه سال - -
P/E 167090
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.378 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,400 1,708 1,708 13,322 1
1 1,882 1,701 1,709 24,000 1
2 9,440 1,700 1,710 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65