قیمت پایانی تغییر درصد
952 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 959 0.00 0.00
قیمت پایانی 952 0.00 0.00
اولین قیمت 940
قیمت دیروز 952
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 977 885
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 93296
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.236 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 123,398 950 959 30,100 1
2 38,397 947 962 14,000 2
1 34,500 945 964 23,333 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65