قیمت پایانی تغییر درصد
903 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 902 0.00 0.00
قیمت پایانی 903 0.00 0.00
اولین قیمت 948
قیمت دیروز 903
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 977 885
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 88494
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.967 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 876 902 86,925 4
1 6,750 871 904 4,535 1
1 16,513 860 910 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65