قیمت پایانی تغییر درصد
9,353 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,359 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,353 0.00 0.00
اولین قیمت 9,100
قیمت دیروز 9,353
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,359 8,469
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 65471
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.094 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 47.7 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
83 960,463 9,359 9,460 700 1
1 5,000 9,223 9,500 200 2
1 1,000 9,200 9,520 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65