قیمت پایانی تغییر درصد
2,779 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,779 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,779 0.00 0.00
اولین قیمت 2,779
قیمت دیروز 2,779
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,072 2,780
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19453
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 2,060 2,779 849,993 24
1 2,500 2,052 2,809 3,500 1
0 0 0 2,845 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65