قیمت پایانی تغییر درصد
7,781 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,795 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,781 0.00 0.00
اولین قیمت 7,885
قیمت دیروز 7,781
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,894 5,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 54467
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.758 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 39.683 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,100 7,736 7,795 3,131 1
1 500 7,730 7,800 1,017 1
1 500 7,726 7,850 9,850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65