قیمت پایانی تغییر درصد
6,475 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,417 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,475 0.00 0.00
اولین قیمت 6,500
قیمت دیروز 6,475
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,894 5,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45325
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.758 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.023 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,750 6,351 6,417 800 1
1 2,740 6,350 6,418 1,300 1
1 9,185 6,329 6,450 710 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65