قیمت پایانی تغییر درصد
6,378 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,378 0.00 0.00
اولین قیمت 6,299
قیمت دیروز 6,378
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,486 5,870
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44646
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.65 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 32.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,401 6,430 27,000 1
1 314 6,330 6,480 1,000 1
1 200 6,300 6,485 5,003 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65