قیمت پایانی تغییر درصد
29,064 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,437 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,064 0.00 0.00
اولین قیمت 29,000
قیمت دیروز 29,064
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 31,733 28,711
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9765504
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 29,010 29,450 100 1
1 200 28,860 29,495 361 1
1 100 28,801 29,600 1,131 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65