قیمت پایانی تغییر درصد
48,059 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 47,896 0.00 0.00
قیمت پایانی 48,059 0.00 0.00
اولین قیمت 48,500
قیمت دیروز 48,059
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 52,935 47,895
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16147824
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.364 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 47,896 4,849 1
0 0 0 47,990 10,000 1
0 0 0 47,999 1,173 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65