قیمت پایانی تغییر درصد
28,220 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 28,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 28,220 0.00 0.00
اولین قیمت 28,170
قیمت دیروز 28,220
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,132 26,358
بازه هفته 29,399 26,550
بازه سال - -
P/E 9481920
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 673 27,810 28,480 277 1
1 100 27,777 28,501 100 1
1 100 27,745 28,584 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65