داده ها

آخرین معامله 6,178 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,178 0.00 0.00
اولین قیمت 6,178
قیمت دیروز 6,178
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,178 5,590
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2075808
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 432.46 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
18 472,675 6,178 0 0 0
1 50,000 5,900 0 0 0
1 792 5,657 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65