قیمت پایانی تغییر درصد
21,754 1,035.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 21,754 1,035.00 5.00
قیمت پایانی 21,754 1,035.00 5.00
اولین قیمت 21,254
قیمت دیروز 20,719
بازه روز 21,754 21,254
قیمت مجاز 8,935 8,085
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7309344
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 114
حجم معاملات 185,802
ارزش معاملات 4.042 میلیارد
ارزش بازار 1.523 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 185,802 185,802
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 60 31
حقیقی 60 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 21,500 0 0 0
1 234 21,212 0 0 0
1 1,000 21,030 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65