قیمت پایانی تغییر درصد
11,856 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,405 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,856 0.00 0.00
اولین قیمت 11,970
قیمت دیروز 11,856
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,935 8,085
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3983616
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 829.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,691 11,402 12,128 3,000 1
1 1,000 11,400 12,129 2,850 1
1 217 11,399 12,149 348 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65