داده ها

آخرین معامله 7,670 137.00 1.82
قیمت پایانی 7,709 176.00 2.34
اولین قیمت 7,909
قیمت دیروز 7,533
بازه روز 7,909 7,386
قیمت مجاز 7,909 7,157
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2590224
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 553
حجم معاملات 2.265 میلیون
ارزش معاملات 17.462 میلیارد
ارزش بازار 539.63 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.166 میلیون 2.18 میلیون
حقوقی 99,489 85,000
تعداد خرید فروش
مجموع 170 187
حقیقی 169 186
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 111.696 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,040 7,676 7,690 5,084 1
1 3,475 7,658 7,700 9,103 5
1 1,678 7,657 7,750 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65