داده ها

آخرین معامله 13,055 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,820 0.00 0.00
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 12,820
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,935 8,085
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4307520
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 897.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 13,045 13,056 101,961 8
1 1,543 12,900 0 0 0
1 2,800 12,890 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65