قیمت پایانی تغییر درصد
2,539 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,539 0.00 0.00
اولین قیمت 2,441
قیمت دیروز 2,539
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,564 2,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1284734
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.539 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,336 2,499 2,500 15,308 1
1 20,000 2,497 2,524 9,750 1
3 62,412 2,490 2,526 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65