قیمت پایانی تغییر درصد
2,593 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,597 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,593 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,593
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,722 2,464
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1312058
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,680 8,457 1
0 0 0 2,700 12,600 3
0 0 0 2,759 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65