قیمت پایانی تغییر درصد
2,125 101.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 2,125 101.00 4.99
قیمت پایانی 2,125 101.00 4.99
اولین قیمت 2,125
قیمت دیروز 2,024
بازه روز 2,125 2,125
قیمت مجاز 2,125 1,923
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1075250
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 29
حجم معاملات 699,640
ارزش معاملات 1.487 میلیارد
ارزش بازار 2.125 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 679,640 699,640
حقوقی 20,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 20
حقیقی 8 20
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 42.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
511 24.895 میلیون 2,125 2,500 5,000 1
1 2,300 2,124 3,099 10,000 1
1 937 2,123 3,540 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65