قیمت پایانی تغییر درصد
3,042 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,042 0.00 0.00
اولین قیمت 3,067
قیمت دیروز 3,042
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,194 2,890
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1539252
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.042 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,666 2,987 3,000 11,487 2
1 2,000 2,972 3,040 33,000 1
3 300,000 2,971 3,050 8,581 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/03/31)

65