قیمت پایانی تغییر درصد
2,385 34.00 1.41

داده ها

آخرین معامله 2,382 37.00 1.53
قیمت پایانی 2,385 34.00 1.41
اولین قیمت 2,382
قیمت دیروز 2,419
بازه روز 2,435 2,351
قیمت مجاز 2,564 2,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1206810
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 225
حجم معاملات 1.357 میلیون
ارزش معاملات 3.235 میلیارد
ارزش بازار 2.385 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.359 میلیون 1.289 میلیون
حقوقی 0 69,768
تعداد خرید فروش
مجموع 96 72
حقیقی 96 71
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 166.397 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 359 2,382 2,390 2,000 1
2 176,354 2,381 2,396 12,000 1
1 900 2,378 2,398 2,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65