قیمت پایانی تغییر درصد
3,790 7.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 3,710 87.00 2.29
قیمت پایانی 3,790 7.00 0.18
اولین قیمت 3,800
قیمت دیروز 3,797
بازه روز 3,940 3,684
قیمت مجاز 2,564 2,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1917740
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 1,194
حجم معاملات 6.781 میلیون
ارزش معاملات 25.701 میلیارد
ارزش بازار 3.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.481 میلیون 6.355 میلیون
حقوقی 300,000 426,000
تعداد خرید فروش
مجموع 485 268
حقیقی 484 264
حقوقی 1 4
تغییر حقوقی به حقیقی 477.54 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,838 3,700 3,710 8,900 1
1 5,000 3,695 3,715 2,380 2
1 4,500 3,690 3,717 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65