قیمت پایانی تغییر درصد
10,585 532.00 4.79

داده ها

آخرین معامله 10,562 555.00 4.99
قیمت پایانی 10,585 532.00 4.79
اولین قیمت 10,852
قیمت دیروز 11,117
بازه روز 10,852 10,562
قیمت مجاز 11,672 10,562
بازه هفته 10,521 9,542
بازه سال - -
P/E 5154895
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 968,335

معاملات

تعداد معاملات 157
حجم معاملات 959,204
ارزش معاملات 10.148 میلیارد
ارزش بازار 37.357 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 389,386 959,204
حقوقی 569,818 0
تعداد خرید فروش
مجموع 75 50
حقیقی 73 50
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 6.032 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 811 10,241 10,562 156,477 25
1 10,049 9,900 10,580 1,914 1
1 310 9,811 10,701 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65