قیمت پایانی تغییر درصد
6,601 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,611 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,601 0.00 0.00
اولین قیمت 6,501
قیمت دیروز 6,601
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,496 5,878
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3214687
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.412 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.296 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,100 6,611 6,638 1,000 1
1 1,000 6,590 6,649 1,000 1
1 260 6,531 6,654 624 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65