قیمت پایانی تغییر درصد
8,850 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,830 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,850 0.00 0.00
اولین قیمت 8,876
قیمت دیروز 8,850
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,319 8,433
بازه هفته 9,268 8,723
بازه سال - -
P/E 4309950
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.11 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 16,500 8,823 8,850 41,661 1
1 116 8,821 8,857 4,800 1
1 18,990 8,820 8,890 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65