قیمت پایانی تغییر درصد
6,767 311.00 4.82

داده ها

آخرین معامله 6,690 234.00 3.62
قیمت پایانی 6,767 311.00 4.82
اولین قیمت 6,776
قیمت دیروز 6,456
بازه روز 6,778 6,601
قیمت مجاز 6,496 5,878
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3295529
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.412 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 559
حجم معاملات 7.406 میلیون
ارزش معاملات 50.115 میلیارد
ارزش بازار 23.882 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.157 میلیون 3.341 میلیون
حقوقی 2.249 میلیون 4.066 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 197 167
حقیقی 189 158
حقوقی 8 9
تغییر حقوقی به حقیقی 12.294 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,671 6,685 6,690 426 1
1 100,000 6,682 6,720 20,000 1
1 300 6,680 6,746 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65