قیمت پایانی تغییر درصد
7,864 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,864 0.00 0.00
اولین قیمت 7,780
قیمت دیروز 7,864
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,209 7,429
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3829768
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.202 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,900 8,000 7,000 1
1 2,000 7,880 8,070 1,000 1
1 40,000 7,800 8,100 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65