قیمت پایانی تغییر درصد
6,101 273.00 4.68

داده ها

آخرین معامله 6,119 291.00 4.99
قیمت پایانی 6,101 273.00 4.68
اولین قیمت 5,960
قیمت دیروز 5,828
بازه روز 6,119 5,960
قیمت مجاز 6,119 5,537
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2971187
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.412 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 569
حجم معاملات 4.806 میلیون
ارزش معاملات 29.323 میلیارد
ارزش بازار 21.532 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.412 میلیون 2.702 میلیون
حقوقی 1.394 میلیون 2.104 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 214 131
حقیقی 211 126
حقوقی 3 5
تغییر حقوقی به حقیقی 4.333 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 6,450 6,119 6,150 180 1
1 2,500 6,115 6,180 5,000 1
1 248 6,110 6,200 11,080 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65