داده ها

آخرین معامله 9,879 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,353 0.00 0.00
اولین قیمت 9,879
قیمت دیروز 10,353
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,870 9,836
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 310.59 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 9,879 18,694 15
0 0 0 9,881 9,402 4
0 0 0 9,991 125 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/04/13)

65