قیمت پایانی تغییر درصد
17,964 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,964 0.00 0.00
اولین قیمت 17,681
قیمت دیروز 17,964
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,541 17,681
بازه هفته 20,150 18,430
بازه سال - -
P/E 16742448
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 18,050 18,062 4,139 1
1 496 18,030 18,210 4,715 1
1 100 18,021 18,218 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65