قیمت پایانی تغییر درصد
9,226 286.00 3.01

داده ها

آخرین معامله 9,037 475.00 4.99
قیمت پایانی 9,226 286.00 3.01
اولین قیمت 9,510
قیمت دیروز 9,512
بازه روز 9,510 9,037
قیمت مجاز 13,891 12,569
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8598632
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 36,800

معاملات

تعداد معاملات 825
حجم معاملات 2.039 میلیون
ارزش معاملات 18.815 میلیارد
ارزش بازار 830.34 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.039 میلیون 2.039 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 400 134
حقیقی 400 134
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 734 9,170 9,188 542 1
2 900 9,038 9,220 30,956 2
13 51,624 9,037 9,226 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65