قیمت پایانی تغییر درصد
9,589 136.00 1.44

داده ها

آخرین معامله 9,452 1.00 0.01
قیمت پایانی 9,589 136.00 1.44
اولین قیمت 9,525
قیمت دیروز 9,453
بازه روز 9,750 9,405
قیمت مجاز 13,891 12,569
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8936948
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 36,800

معاملات

تعداد معاملات 108
حجم معاملات 130,908
ارزش معاملات 1.255 میلیارد
ارزش بازار 863.01 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 130,908 130,908
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 52 48
حقیقی 52 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 9,452 9,460 581 1
4 3,869 9,451 9,487 3,000 1
4 36,120 9,450 9,488 10,002 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65