قیمت پایانی تغییر درصد
13,060 457.00 3.63

داده ها

آخرین معامله 13,233 630.00 5.00
قیمت پایانی 13,060 457.00 3.63
اولین قیمت 12,700
قیمت دیروز 12,603
بازه روز 13,233 12,600
قیمت مجاز 13,233 11,973
بازه هفته 13,499 12,142
بازه سال - -
P/E 12171920
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 978
حجم معاملات 2.628 میلیون
ارزش معاملات 34.323 میلیارد
ارزش بازار 2.612 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.546 میلیون 2.627 میلیون
حقوقی 81,875 1,050
تعداد خرید فروش
مجموع 339 374
حقیقی 337 373
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.056 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 59,129 13,233 13,399 5,642 2
1 757 13,140 13,444 5,000 1
1 8,717 13,111 13,478 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65