داده ها

آخرین معامله 18,996 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,857 0.00 0.00
اولین قیمت 18,092
قیمت دیروز 18,857
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,799 17,915
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17574724
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 36,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.697 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 792 18,850 0 0 0
1 5,000 18,200 0 0 0
1 900 18,025 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65