قیمت پایانی تغییر درصد
12,593 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,593 0.00 0.00
اولین قیمت 12,800
قیمت دیروز 12,593
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,891 12,569
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11736676
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 36,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 670 12,591 12,644 384 1
1 1,700 12,590 12,686 1,000 1
1 2,000 12,585 12,700 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65