قیمت پایانی تغییر درصد
23,890 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,838 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,890 0.00 0.00
اولین قیمت 24,368
قیمت دیروز 23,890
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,084 22,696
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22265480
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.778 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
72 373,097 24,300 24,300 139,696 77
1 2,465 24,222 24,301 1,471 1
1 84 24,220 24,329 4,938 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/2)

65