قیمت پایانی تغییر درصد
14,714 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,768 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,714 0.00 0.00
اولین قیمت 14,092
قیمت دیروز 14,714
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,891 12,569
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13713448
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 36,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.324 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
34 181,081 14,768 15,061 18,980 3
1 699 14,590 15,988 10,000 1
1 72 14,405 16,632 627 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65