قیمت پایانی تغییر درصد
9,124 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,124 0.00 0.00
اولین قیمت 9,200
قیمت دیروز 9,124
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,631 8,715
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8503568
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 44,260

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 821.16 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,400 9,067 9,190 6,500 1
1 110 9,066 9,200 800 2
2 16,525 9,061 9,250 1,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65