قیمت پایانی تغییر درصد
1,625 37.00 2.33

داده ها

آخرین معامله 1,620 32.00 2.02
قیمت پایانی 1,625 37.00 2.33
اولین قیمت 1,699
قیمت دیروز 1,588
بازه روز 1,699 1,560
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 204750
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 589
حجم معاملات 6.352 میلیون
ارزش معاملات 10.323 میلیارد
ارزش بازار 13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.217 میلیون 4.16 میلیون
حقوقی 135,358 2.192 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 171 97
حقیقی 169 94
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.342 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65