قیمت پایانی تغییر درصد
2,733 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,733 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,733 0.00 0.00
اولین قیمت 2,733
قیمت دیروز 2,733
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,652 2,498
بازه هفته 2,650 2,556
بازه سال - -
P/E 344358
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.864 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 2,554 2,557 3,637 1
1 20,000 2,553 2,558 24,000 1
4 102,300 2,552 2,560 40,941 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65