قیمت پایانی تغییر درصد
3,173 31.00 0.97

داده ها

آخرین معامله 3,190 14.00 0.44
قیمت پایانی 3,173 31.00 0.97
اولین قیمت 3,204
قیمت دیروز 3,204
بازه روز 3,212 3,121
قیمت مجاز 3,680 3,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2490805
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 141
حجم معاملات 405,480
ارزش معاملات 1.287 میلیارد
ارزش بازار 3.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 405,480 405,480
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 19
حقیقی 72 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 3,148 3,190 35,525 1
1 2,000 3,145 3,240 2,000 1
2 9,000 3,143 3,250 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65