قیمت پایانی تغییر درصد
3,188 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,188 0.00 0.00
اولین قیمت 3,240
قیمت دیروز 3,188
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,680 3,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2502580
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.188 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 350 3,177 3,180 17,330 1
1 1,582 3,176 3,188 4,151 1
1 3,970 3,173 3,190 35,525 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65