قیمت پایانی تغییر درصد
2,992 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,031 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,992 0.00 0.00
اولین قیمت 3,027
قیمت دیروز 2,992
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,208 2,904
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2348720
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.992 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,962 3,030 5,000 1
1 7,500 2,961 3,043 3,452 1
1 5,000 2,958 3,048 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65