قیمت پایانی تغییر درصد
7,284 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,284 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,284 0.00 0.00
اولین قیمت 7,284
قیمت دیروز 7,284
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,680 3,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5717940
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.284 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,737 7,284 7,284 5.137 میلیون 203
0 0 0 7,285 2,146 2
0 0 0 7,290 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65