قیمت پایانی تغییر درصد
4,604 219.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 4,604 219.00 4.99
قیمت پایانی 4,604 219.00 4.99
اولین قیمت 4,604
قیمت دیروز 4,385
بازه روز 4,604 4,604
قیمت مجاز 4,604 4,166
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3614140
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 24,318
ارزش معاملات 111.96 میلیون
ارزش بازار 4.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24,318 24,318
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 11
حقیقی 1 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
45 1.406 میلیون 4,604 0 0 0
1 3,400 4,500 0 0 0
1 6,000 4,200 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65