قیمت پایانی تغییر درصد
3,355 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,355 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,355 0.00 0.00
اولین قیمت 3,355
قیمت دیروز 3,355
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,028 17,216
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.174 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65