قیمت پایانی تغییر درصد
14,758 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,758 0.00 0.00
اولین قیمت 14,203
قیمت دیروز 14,758
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,412 13,946
بازه هفته 15,559 14,203
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.903 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 705 14,750 14,950 1,000 1
1 2,000 14,701 14,975 4,000 1
1 2,000 14,700 15,000 10,216 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65