قیمت پایانی تغییر درصد
8,237 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,237 0.00 0.00
اولین قیمت 8,200
قیمت دیروز 8,237
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,304 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 201.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,520

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.658 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 47,994 8,200 8,300 2,000 1
0 0 0 8,389 1,000 1
0 0 0 8,400 947 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65