قیمت پایانی تغییر درصد
11,783 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,783 0.00 0.00
اولین قیمت 12,500
قیمت دیروز 11,783
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,005 11,767
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 201.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,520

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.372 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,767 12,300 300 1
1 2,000 8,007 12,340 550 1
0 0 0 12,499 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65