قیمت پایانی تغییر درصد
1,270 8.00 0.63

داده ها

آخرین معامله 1,261 1.00 0.08
قیمت پایانی 1,270 8.00 0.63
اولین قیمت 1,277
قیمت دیروز 1,262
بازه روز 1,297 1,251
قیمت مجاز 1,325 1,199
بازه هفته 1,299 1,176
بازه سال - -
P/E 76200
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,996
حجم معاملات 29.735 میلیون
ارزش معاملات 37.764 میلیارد
ارزش بازار 13.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29.733 میلیون 29.515 میلیون
حقوقی 2,500 220,212
تعداد خرید فروش
مجموع 564 406
حقیقی 563 404
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 276.494 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 26,990 1,260 1,270 300 1
2 21,030 1,259 1,273 5,000 1
1 25,000 1,258 1,274 150,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65