قیمت پایانی تغییر درصد
1,360 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,360 0.00 0.00
اولین قیمت 1,314
قیمت دیروز 1,360
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,452 1,314
بازه هفته 1,496 1,425
بازه سال - -
P/E 81600
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.518 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 75,000 1,401 1,401 70,527 3
2 44,292 1,391 1,402 2,150 1
3 21,525 1,390 1,404 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65