قیمت پایانی تغییر درصد
999 16.00 1.63

داده ها

آخرین معامله 984 1.00 0.10
قیمت پایانی 999 16.00 1.63
اولین قیمت 1,030
قیمت دیروز 983
بازه روز 1,030 957
قیمت مجاز 980 888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 59940
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,921
حجم معاملات 44.084 میلیون
ارزش معاملات 44.038 میلیارد
ارزش بازار 10.664 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 44.262 میلیون 44.112 میلیون
حقوقی 0 150,000
تعداد خرید فروش
مجموع 555 458
حقیقی 555 457
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 149.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 60,000 984 985 11,000 1
2 4,730 982 986 22,297 2
4 47,101 981 987 55,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65