قیمت پایانی تغییر درصد
1,264 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,298 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,264 0.00 0.00
اولین قیمت 1,230
قیمت دیروز 1,264
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 980 888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 75840
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.493 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 70,538 1,272 1,298 13,810 1
5 209,000 1,260 1,308 10,000 1
2 51,000 1,201 1,310 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/25)

65