قیمت پایانی تغییر درصد
1,707 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,707 0.00 0.00
اولین قیمت 1,703
قیمت دیروز 1,707
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,795 1,625
بازه هفته 1,729 1,563
بازه سال - -
P/E 102420
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.222 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 130,122 1,698 1,698 100,000 1
3 135,000 1,697 1,719 10,000 2
9 167,152 1,696 1,720 157,705 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65