قیمت پایانی تغییر درصد
917 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 909 0.00 0.00
قیمت پایانی 917 0.00 0.00
اولین قیمت 920
قیمت دیروز 917
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 980 888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55020
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.789 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,000 909 913 150,000 5
6 228,381 908 915 8,147 1
31 1.178 میلیون 907 918 16,555 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65