قیمت پایانی تغییر درصد
9,364 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,364 0.00 0.00
اولین قیمت 9,333
قیمت دیروز 9,364
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,787 8,855
بازه هفته 9,647 8,621
بازه سال - -
P/E 2696832
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,398 9,399 3,405 1
1 119 9,392 9,400 46,849 3
1 160 9,391 9,401 533 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65