قیمت پایانی تغییر درصد
4,858 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,858 0.00 0.00
اولین قیمت 4,750
قیمت دیروز 4,858
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,907 4,441
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1399104
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.716 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 4,905 4,905 100,000 1
2 1,055 4,900 4,907 370,900 15
1 3,000 4,852 4,939 643 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65