قیمت پایانی تغییر درصد
1,960 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,970 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,960 0.00 0.00
اولین قیمت 1,910
قیمت دیروز 1,960
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,058 1,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 564480
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,026 1,970 1,991 2,332 1
1 2,600 1,838 1,998 10,000 1
1 2,631 1,811 2,150 50,500 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/19)

65