قیمت پایانی تغییر درصد
7,676 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,676 0.00 0.00
اولین قیمت 7,880
قیمت دیروز 7,676
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,401 7,601
بازه هفته 8,075 8,000
بازه سال - -
P/E 2210688
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 7,671 7,750 4,383 1
1 27,325 7,670 7,753 6,000 1
3 203,000 7,669 7,755 14,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65