قیمت پایانی تغییر درصد
2,712 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,715 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,712 0.00 0.00
اولین قیمت 2,720
قیمت دیروز 2,712
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,089 1,891
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 781056
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,762 2,703 2,720 7,690 1
1 4,000 2,692 2,729 25,950 2
3 4,800 2,691 2,730 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65