قیمت پایانی تغییر درصد
2,412 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,418 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,412 0.00 0.00
اولین قیمت 2,303
قیمت دیروز 2,412
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,532 2,292
بازه هفته 2,199 2,137
بازه سال - -
P/E 694656
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.824 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,418 0 0 0
1 987 2,410 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65