قیمت پایانی تغییر درصد
1,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,019 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,010 0.00 0.00
اولین قیمت 1,019
قیمت دیروز 1,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,059 959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.848 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,661 1,015 1,019 5,080 1
1 30,000 1,011 1,020 4,350 1
1 100,000 1,010 1,023 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65