قیمت پایانی تغییر درصد
1,996 1.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 1,985 12.00 0.60
قیمت پایانی 1,996 1.00 0.05
اولین قیمت 1,995
قیمت دیروز 1,997
بازه روز 2,010 1,936
قیمت مجاز 1,537 1,391
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 42
حجم معاملات 308,823
ارزش معاملات 615.607 میلیون
ارزش بازار 9.581 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 62,290 308,823
حقوقی 246,533 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 18
حقیقی 13 18
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 492.08 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 12,100 1,985 2,000 2,485 1
1 10,000 1,975 2,007 50,000 1
1 10,000 1,970 2,008 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65