قیمت پایانی تغییر درصد
2,430 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,430 0.00 0.00
اولین قیمت 2,321
قیمت دیروز 2,430
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,557 2,315
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.664 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,350 2,420 11,580 1
1 1,000 2,336 2,430 184,860 10
1 3,000 2,332 2,440 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65