قیمت پایانی تغییر درصد
1,308 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,268 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,308 0.00 0.00
اولین قیمت 1,265
قیمت دیروز 1,308
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,537 1,391
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.278 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,100 1,268 1,310 1,000 1
1 3,930 1,267 1,341 5,000 1
1 4,000 1,266 1,342 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65