قیمت پایانی تغییر درصد
1,439 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,439 0.00 0.00
اولین قیمت 1,453
قیمت دیروز 1,439
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,510 1,368
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.907 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 1,386 1,449 4,654 1
7 377,763 1,381 1,450 10,000 1
0 0 0 1,452 22,206 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65