قیمت پایانی تغییر درصد
3,360 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,360 0.00 0.00
اولین قیمت 3,332
قیمت دیروز 3,360
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,416 3,092
بازه هفته 3,416 2,871
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.128 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 3,269 3,269 1,500 1
1 35,542 3,263 3,340 390 1
2 55,236 3,262 3,350 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65