قیمت پایانی تغییر درصد
2,913 148.00 4.84

داده ها

آخرین معامله 2,965 96.00 3.14
قیمت پایانی 2,913 148.00 4.84
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,061
بازه روز 3,000 2,908
قیمت مجاز 3,214 2,908
بازه هفته 2,879 2,811
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 254
حجم معاملات 2.444 میلیون
ارزش معاملات 7.12 میلیارد
ارزش بازار 13.982 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.244 میلیون 2.358 میلیون
حقوقی 1.2 میلیون 86,306
تعداد خرید فروش
مجموع 101 95
حقیقی 99 94
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.244 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,692 2,940 2,965 50 1
1 2,049 2,914 2,966 13,209 2
1 2,000 2,913 2,994 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65