قیمت پایانی تغییر درصد
6,705 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,705 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,705 0.00 0.00
اولین قیمت 6,705
قیمت دیروز 6,705
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,758 6,366
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 115.7 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 775.765 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/02/16)

65