اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش))(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حددریا(بامسئولیت محدود))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ترانزیت و بنادر خشک تایدواتر خاور میانه قشم)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش))
قیمت پایانی تغییر درصد
10,337 267.00 2.65

داده ها

آخرین معامله 10,383 313.00 3.11
قیمت پایانی 10,337 267.00 2.65
اولین قیمت 10,000
قیمت دیروز 10,070
بازه روز 10,466 10,000
قیمت مجاز 5,299 4,795
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4258844
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 201
حجم معاملات 1.013 میلیون
ارزش معاملات 10.468 میلیارد
ارزش بازار 10.337 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 659,321 962,642
حقوقی 353,321 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 69 76
حقیقی 67 75
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.135 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 10,382 10,383 4,198 1
1 500 10,311 10,399 14,223 1
1 140 10,310 10,446 5 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65