اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش))(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حددریا(بامسئولیت محدود))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ترانزیت و بنادر خشک تایدواتر خاور میانه قشم)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش))
قیمت پایانی تغییر درصد
4,898 91.00 1.82

داده ها

آخرین معامله 4,740 249.00 4.99
قیمت پایانی 4,898 91.00 1.82
اولین قیمت 4,821
قیمت دیروز 4,989
بازه روز 4,951 4,740
قیمت مجاز 5,299 4,795
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2017976
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 69
حجم معاملات 204,857
ارزش معاملات 985.775 میلیون
ارزش بازار 4.898 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 204,857 165,520
حقوقی 0 39,337
تعداد خرید فروش
مجموع 40 17
حقیقی 40 16
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 192.673 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,550 4,864 1,950 1
1 2,000 4,530 4,870 27,000 1
1 100 3,714 4,900 4,160 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65