اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش))(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حددریا(بامسئولیت محدود))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ترانزیت و بنادر خشک تایدواتر خاور میانه قشم)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی(بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش))
قیمت پایانی تغییر درصد
4,274 2.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 4,230 42.00 0.98
قیمت پایانی 4,274 2.00 0.05
اولین قیمت 4,326
قیمت دیروز 4,272
بازه روز 4,400 4,230
قیمت مجاز 5,299 4,795
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1760888
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 338
حجم معاملات 1.248 میلیون
ارزش معاملات 5.332 میلیارد
ارزش بازار 4.274 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.238 میلیون 890,517
حقوقی 9,155 356,999
تعداد خرید فروش
مجموع 95 65
حقیقی 94 64
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.487 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,212 4,229 4,230 9,109 1
2 30,000 4,201 4,251 248 1
2 8,195 4,200 4,300 1,225 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65