قیمت پایانی تغییر درصد
10,792 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,792 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,792 0.00 0.00
اولین قیمت 10,792
قیمت دیروز 10,792
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,792 9,766
بازه هفته 10,399 9,750
بازه سال - -
P/E 4446304
تعداد سهام 1.95 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 780,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
192 3.392 میلیون 10,792 10,985 702 2
5 7,815 10,790 10,999 1,000 1
1 95 10,627 11,000 810 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65