قیمت پایانی تغییر درصد
14,267 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,445 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,267 0.00 0.00
اولین قیمت 14,032
قیمت دیروز 14,267
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,445 13,071
بازه هفته 14,898 13,543
بازه سال - -
P/E 5878004
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 485,399 14,445 14,898 100 1
1 1,378 14,110 14,903 702 1
1 1,900 14,104 14,966 1,240 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65