قیمت پایانی تغییر درصد
13,550 638.00 4.94

داده ها

آخرین معامله 13,557 645.00 5.00
قیمت پایانی 13,550 638.00 4.94
اولین قیمت 13,557
قیمت دیروز 12,912
بازه روز 13,557 13,100
قیمت مجاز 13,557 12,267
بازه هفته 13,488 12,853
بازه سال - -
P/E 5582600
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 422
حجم معاملات 4.525 میلیون
ارزش معاملات 61.316 میلیارد
ارزش بازار 13.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.917 میلیون 1.514 میلیون
حقوقی 607,801 3.011 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 183 87
حقیقی 180 82
حقوقی 3 5
تغییر حقوقی به حقیقی 32.562 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 318,373 13,557 17,195 3,749 1
1 1,900 13,200 17,831 675 2
1 20,000 13,125 18,000 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65