قیمت پایانی تغییر درصد
3,369 116.00 3.57

داده ها

آخرین معامله 3,410 157.00 4.83
قیمت پایانی 3,369 116.00 3.57
اولین قیمت 3,288
قیمت دیروز 3,253
بازه روز 3,410 3,254
قیمت مجاز 2,975 2,693
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1388028
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 223
حجم معاملات 849,076
ارزش معاملات 2.861 میلیارد
ارزش بازار 3.369 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 849,076 849,076
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 49 110
حقیقی 49 110
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 3,392 3,410 67,004 4
2 18,858 3,389 3,413 909 1
1 3,000 3,323 3,414 11,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65