قیمت پایانی تغییر درصد
3,154 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,154 0.00 0.00
اولین قیمت 3,165
قیمت دیروز 3,154
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,681 2,427
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1299448
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.154 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,600 2,705 3,240 1,000 1
1 3,000 2,691 3,245 6,000 1
0 0 0 3,250 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65