قیمت پایانی تغییر درصد
3,932 24.00 0.61

داده ها

آخرین معامله 3,900 56.00 1.42
قیمت پایانی 3,932 24.00 0.61
اولین قیمت 3,820
قیمت دیروز 3,956
بازه روز 3,975 3,820
قیمت مجاز 4,153 3,759
بازه هفته 4,060 3,790
بازه سال - -
P/E 1187464
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.567 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 243
حجم معاملات 3.638 میلیون
ارزش معاملات 14.303 میلیارد
ارزش بازار 106.164 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 324,080 1.348 میلیون
حقوقی 3.314 میلیون 2.29 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 33 57
حقیقی 28 51
حقوقی 5 6
تغییر حقوقی به حقیقی 4.026 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,874 3,900 3,920 35,000 1
1 12,000 3,899 3,930 30,000 1
2 102,585 3,895 3,932 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65