قیمت پایانی تغییر درصد
2,264 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,283 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,264 0.00 0.00
اولین قیمت 2,271
قیمت دیروز 2,264
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,482 2,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 683728
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 61.128 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 57,000 2,257 2,285 5,344 1
3 143,907 2,256 2,286 31,552 1
1 100,000 2,255 2,288 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65