قیمت پایانی تغییر درصد
2,675 2.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 2,660 13.00 0.49
قیمت پایانی 2,675 2.00 0.07
اولین قیمت 2,689
قیمت دیروز 2,673
بازه روز 2,720 2,650
قیمت مجاز 2,482 2,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 807850
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 411
حجم معاملات 6.787 میلیون
ارزش معاملات 18.156 میلیارد
ارزش بازار 72.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.192 میلیون 4.053 میلیون
حقوقی 5.595 میلیون 2.734 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 56 103
حقیقی 51 69
حقوقی 5 34
تغییر حقوقی به حقیقی 7.654 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,486 2,660 2,670 49,539 1
1 4,000 2,657 2,675 51,622 3
2 39,498 2,655 2,677 37,974 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65