قیمت پایانی تغییر درصد
2,767 131.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 2,767 131.00 4.97
قیمت پایانی 2,767 131.00 4.97
اولین قیمت 2,767
قیمت دیروز 2,636
بازه روز 2,767 2,750
قیمت مجاز 2,767 2,505
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 835634
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.092 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,248
حجم معاملات 101.017 میلیون
ارزش معاملات 279.492 میلیارد
ارزش بازار 74.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 54.498 میلیون 20.777 میلیون
حقوقی 46.519 میلیون 80.239 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 586 218
حقیقی 562 189
حقوقی 24 29
تغییر حقوقی به حقیقی 93.304 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 1.231 میلیون 2,767 0 0 0
1 6,000 2,758 0 0 0
1 6,000 2,755 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65