قیمت پایانی تغییر درصد
3,897 41.00 1.04

داده ها

آخرین معامله 3,918 20.00 0.51
قیمت پایانی 3,897 41.00 1.04
اولین قیمت 3,950
قیمت دیروز 3,938
بازه روز 3,993 3,851
قیمت مجاز 4,134 3,742
بازه هفته 3,898 3,621
بازه سال - -
P/E 1176894
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.63 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 358
حجم معاملات 6.577 میلیون
ارزش معاملات 25.628 میلیارد
ارزش بازار 105.219 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 579,897 3.517 میلیون
حقوقی 5.997 میلیون 3.059 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 69 57
حقیقی 61 53
حقوقی 8 4
تغییر حقوقی به حقیقی 11.447 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 162,730 3,900 3,918 15,880 1
2 120,000 3,890 3,927 3,000 1
1 22,083 3,871 3,938 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65