قیمت پایانی تغییر درصد
2,533 110.00 4.54

داده ها

آخرین معامله 2,505 82.00 3.38
قیمت پایانی 2,533 110.00 4.54
اولین قیمت 2,499
قیمت دیروز 2,423
بازه روز 2,600 2,499
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 79
حجم معاملات 315,280
ارزش معاملات 798.533 میلیون
ارزش بازار 6.333 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 332,751 332,751
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 46 23
حقیقی 46 23
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65