داده ها

آخرین معامله 3,636 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,636 0.00 0.00
اولین قیمت 3,636
قیمت دیروز 3,636
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,784 3,636
بازه هفته 3,777 3,710
بازه سال - -
P/E 36360
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.636 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,636 12,542 2
0 0 0 3,784 1,000 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65