قیمت پایانی تغییر درصد
3,322 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,287 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,322 0.00 0.00
اولین قیمت 3,266
قیمت دیروز 3,322
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,290 3,882
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,325 3,287 3,300 9,836 2
1 330 3,286 3,307 322 1
1 497 3,285 3,333 3,464 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65