قیمت پایانی تغییر درصد
3,714 3.00 0.08

داده ها

آخرین معامله 3,722 11.00 0.30
قیمت پایانی 3,714 3.00 0.08
اولین قیمت 3,672
قیمت دیروز 3,711
بازه روز 3,750 3,672
قیمت مجاز 4,036 3,652
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 67
حجم معاملات 153,763
ارزش معاملات 571.967 میلیون
ارزش بازار 4.38 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 153,763 90,595
حقوقی 0 63,168
تعداد خرید فروش
مجموع 18 26
حقیقی 18 24
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 234.606 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 992 3,730 3,749 300 1
1 20,000 3,725 3,778 832 1
1 6,034 3,720 3,779 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65