قیمت پایانی تغییر درصد
9,659 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,710 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,659 0.00 0.00
اولین قیمت 9,301
قیمت دیروز 9,659
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,109 9,147
بازه هفته 10,200 9,300
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.392 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 112 9,705 9,814 6,252 1
1 1,000 9,700 9,820 5,000 1
1 18,027 9,544 9,830 125 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65