قیمت پایانی تغییر درصد
5,008 195.00 4.05

داده ها

آخرین معامله 5,030 217.00 4.51
قیمت پایانی 5,008 195.00 4.05
اولین قیمت 5,049
قیمت دیروز 4,813
بازه روز 5,053 4,800
قیمت مجاز 5,053 4,573
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 854
حجم معاملات 3.975 میلیون
ارزش معاملات 19.906 میلیارد
ارزش بازار 5.907 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.255 میلیون 1.222 میلیون
حقوقی 720,100 2.754 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 284 373
حقیقی 271 370
حقوقی 13 3
تغییر حقوقی به حقیقی 10.184 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,168 5,030 0 0 0
1 1,615 5,018 0 0 0
1 3,500 5,016 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65