قیمت پایانی تغییر درصد
9,792 446.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 9,813 467.00 5.00
قیمت پایانی 9,792 446.00 4.77
اولین قیمت 9,617
قیمت دیروز 9,346
بازه روز 9,813 9,429
قیمت مجاز 9,813 8,879
بازه هفته 9,400 9,111
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 230
حجم معاملات 2.078 میلیون
ارزش معاملات 20.347 میلیارد
ارزش بازار 11.549 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.958 میلیون 380,857
حقوقی 119,424 1.697 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 81 78
حقیقی 79 74
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 15.448 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 376,620 9,813 10,154 10,000 1
1 1,000 9,519 10,169 200 1
1 5,000 9,112 10,398 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65