قیمت پایانی تغییر درصد
7,328 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,321 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,328 0.00 0.00
اولین قیمت 7,545
قیمت دیروز 7,328
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,694 6,962
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.643 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 7,290 7,457 3,283 1
2 3,050 7,280 7,458 613 1
1 4,000 7,268 7,460 832 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65