قیمت پایانی تغییر درصد
1,765 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,787 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,765 0.00 0.00
اولین قیمت 1,779
قیمت دیروز 1,765
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,438 1,302
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 766010
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.059 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 365,200 1,787 0 0 0
1 3,550 1,709 0 0 0
1 3,450 1,708 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65