داده ها

آخرین معامله 1,296 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,278 0.00 0.00
اولین قیمت 1,252
قیمت دیروز 1,278
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,360 1,232
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 554652
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 766.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 51,469 1,296 1,306 3,000 2
1 50 1,253 1,307 3,991 1
1 4,050 1,252 1,329 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65