قیمت پایانی تغییر درصد
1,820 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,810 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,820 0.00 0.00
اولین قیمت 1,711
قیمت دیروز 1,820
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,438 1,302
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 789880
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.092 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,804 1,810 1,820 125 1
2 35,350 1,800 1,825 1,000 1
1 70 1,790 1,827 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65