قیمت پایانی تغییر درصد
3,832 8.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 3,906 82.00 2.14
قیمت پایانی 3,832 8.00 0.21
اولین قیمت 3,997
قیمت دیروز 3,824
بازه روز 4,008 3,680
قیمت مجاز 4,015 3,633
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1663088
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 565
حجم معاملات 2.262 میلیون
ارزش معاملات 8.668 میلیارد
ارزش بازار 3.066 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.242 میلیون 2.231 میلیون
حقوقی 20,000 30,800
تعداد خرید فروش
مجموع 186 172
حقیقی 185 171
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 41.386 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,500 3,880 3,906 1,449 1
2 22,838 3,877 3,910 800 1
1 50,000 3,876 3,917 652 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65