داده ها

آخرین معامله 1,604 76.00 4.97
قیمت پایانی 1,604 76.00 4.97
اولین قیمت 1,604
قیمت دیروز 1,528
بازه روز 1,604 1,604
قیمت مجاز 1,604 1,452
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 696136
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 118
حجم معاملات 2.188 میلیون
ارزش معاملات 3.509 میلیارد
ارزش بازار 962.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 837,574 824,464
حقوقی 1.35 میلیون 1.363 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 16 23
حقیقی 15 21
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 21.028 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 61,216 1,604 0 0 0
1 50,000 1,600 0 0 0
1 1 1,552 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65