قیمت پایانی تغییر درصد
3,493 48.00 1.39

داده ها

آخرین معامله 3,495 50.00 1.45
قیمت پایانی 3,493 48.00 1.39
اولین قیمت 3,300
قیمت دیروز 3,445
بازه روز 3,600 3,300
قیمت مجاز 3,617 3,273
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1515962
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 274
حجم معاملات 1.655 میلیون
ارزش معاملات 5.781 میلیارد
ارزش بازار 2.794 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.592 میلیون 1.442 میلیون
حقوقی 62,886 213,114
تعداد خرید فروش
مجموع 71 81
حقیقی 70 80
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 524.746 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28,803 3,456 3,573 5,000 1
1 3,100 3,455 3,574 20,000 1
1 1,135 3,454 3,575 7,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65