قیمت پایانی تغییر درصد
1,972 229.00 13.14

داده ها

آخرین معامله 1,999 256.00 14.69
قیمت پایانی 1,972 229.00 13.14
اولین قیمت 1,931
قیمت دیروز 1,743
بازه روز 2,019 1,920
قیمت مجاز 1,438 1,302
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 855848
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 58
حجم معاملات 573,910
ارزش معاملات 1.132 میلیارد
ارزش بازار 1.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 573,910 573,910
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 16 21
حقیقی 16 21
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,950 1,995 6,000 1
1 3,000 1,946 1,996 20,000 1
4 67,861 1,945 1,997 19,705 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65