داده ها

آخرین معامله 5,960 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,749 0.00 0.00
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 5,749
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,292 5,694
بازه هفته 6,000 5,694
بازه سال - -
P/E 2495066
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.599 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,857 5,990 250 1
1 1,000 5,800 5,999 1,000 1
1 44 5,788 6,000 62,300 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65