داده ها

آخرین معامله 2,700 40.00 1.46
قیمت پایانی 2,718 22.00 0.80
اولین قیمت 2,791
قیمت دیروز 2,740
بازه روز 2,791 2,680
قیمت مجاز 3,812 3,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 32616
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 143,062

معاملات

تعداد معاملات 290
حجم معاملات 1.58 میلیون
ارزش معاملات 4.296 میلیارد
ارزش بازار 434.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.58 میلیون 1.58 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 138 87
حقیقی 138 87
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 2,701 2,739 5,000 1
1 43,144 2,700 2,740 10,000 1
1 1,000 2,682 2,743 16,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65