داده ها

آخرین معامله 2,972 109.00 3.54
قیمت پایانی 3,004 77.00 2.50
اولین قیمت 3,003
قیمت دیروز 3,081
بازه روز 3,029 2,972
قیمت مجاز 3,235 2,927
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 36048
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 174,642

معاملات

تعداد معاملات 46
حجم معاملات 263,747
ارزش معاملات 792.374 میلیون
ارزش بازار 480.64 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 193,747 195,247
حقوقی 70,000 68,500
تعداد خرید فروش
مجموع 18 16
حقیقی 17 15
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.506 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 341 2,971 3,070 42,211 1
1 1,000 2,970 3,090 10,000 1
1 7,000 2,961 3,100 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/07/1)

65