قیمت پایانی تغییر درصد
8,396 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,397 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,396 0.00 0.00
اولین قیمت 8,397
قیمت دیروز 8,396
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,397 7,599
بازه هفته 7,590 7,100
بازه سال - -
P/E 100752
تعداد سهام 245.549 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,220

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.062 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
81 743,586 8,397 0 0 0
1 201 8,396 0 0 0
1 200 8,390 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65