داده ها

آخرین معامله 6,432 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,432 0.00 0.00
اولین قیمت 6,432
قیمت دیروز 6,432
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,108 6,432
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 77184
تعداد سهام 245.549 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,220

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.579 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 6,220 6,432 1.026 میلیون 95
0 0 0 6,731 1,600 1
0 0 0 6,764 1,205 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65