داده ها

آخرین معامله 3,332 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,385 0.00 0.00
اولین قیمت 3,403
قیمت دیروز 3,385
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,554 3,216
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40620
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 158,579

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 541.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 757 3,309 3,450 20,000 1
1 395 3,200 3,499 19,982 2
1 395 3,190 3,570 3,390 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65