داده ها

آخرین معامله 3,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,493 0.00 0.00
اولین قیمت 3,533
قیمت دیروز 3,493
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,768 3,410
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 41916
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,132

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 558.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,820 3,475 3,532 8,167 1
1 300 3,452 3,533 1,500 1
1 1,500 3,445 3,540 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65