داده ها

آخرین معامله 3,543 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,509 0.00 0.00
اولین قیمت 3,573
قیمت دیروز 3,509
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,812 3,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 42108
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 143,062

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 561.44 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 3,476 3,540 2,000 1
1 2,011 3,465 3,541 3,500 1
1 30,000 3,464 3,544 3,069 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65