داده ها

آخرین معامله 3,844 202.00 4.99
قیمت پایانی 4,043 3.00 0.07
اولین قیمت 4,239
قیمت دیروز 4,046
بازه روز 4,239 3,844
قیمت مجاز 4,387 3,971
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 48516
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 224,618

معاملات

تعداد معاملات 378
حجم معاملات 948,530
ارزش معاملات 3.835 میلیارد
ارزش بازار 646.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 948,320 913,828
حقوقی 210 34,702
تعداد خرید فروش
مجموع 99 77
حقیقی 98 76
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 139.451 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 318 3,754 3,844 73,594 4
1 680 3,740 4,000 17,000 1
1 320 3,727 4,040 3,230 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65