داده ها

آخرین معامله 4,003 210.00 4.98
قیمت پایانی 4,057 156.00 3.70
اولین قیمت 4,100
قیمت دیروز 4,213
بازه روز 4,200 4,003
قیمت مجاز 3,812 3,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 48684
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 143,062

معاملات

تعداد معاملات 488
حجم معاملات 2.281 میلیون
ارزش معاملات 9.252 میلیارد
ارزش بازار 649.12 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.281 میلیون 2.281 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 181 113
حقیقی 181 113
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,979 4,003 1.945 میلیون 60
1 255 3,952 4,020 11,000 2
1 10,000 3,420 4,049 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65