داده ها

آخرین معامله 3,110 81.00 2.54
قیمت پایانی 3,105 86.00 2.70
اولین قیمت 3,270
قیمت دیروز 3,191
بازه روز 3,270 3,070
قیمت مجاز 3,812 3,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 37260
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 143,062

معاملات

تعداد معاملات 125
حجم معاملات 328,857
ارزش معاملات 1.021 میلیارد
ارزش بازار 496.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 328,857 328,857
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 64 43
حقیقی 64 43
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 322 3,107 3,119 1,500 2
1 12,000 3,106 3,120 4,000 1
3 11,400 3,105 3,150 1,025 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65