داده ها

آخرین معامله 4,954 235.00 4.98
قیمت پایانی 4,948 229.00 4.85
اولین قیمت 4,954
قیمت دیروز 4,719
بازه روز 4,954 4,854
قیمت مجاز 4,954 4,484
بازه هفته 4,765 4,080
بازه سال - -
P/E 59376
تعداد سهام 245.549 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 111,882

معاملات

تعداد معاملات 796
حجم معاملات 5.005 میلیون
ارزش معاملات 24.768 میلیارد
ارزش بازار 1.215 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.975 میلیون 4.949 میلیون
حقوقی 30,000 56,125
تعداد خرید فروش
مجموع 312 215
حقیقی 311 213
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 129.267 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 54,227 4,954 6,555 1,000 1
1 5,439 4,901 0 0 0
1 41,959 4,900 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65