داده ها

آخرین معامله 42,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 41,510 0.00 0.00
اولین قیمت 38,078
قیمت دیروز 41,510
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 43,585 39,435
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20090840
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.245 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 46,580 3,304 1
0 0 0 46,581 13 1
0 0 0 90,494 90,494 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65