داده ها

آخرین معامله 12,655 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,018 0.00 0.00
اولین قیمت 12,655
قیمت دیروز 13,018
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,675 12,373
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6300712
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 42,219

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 390.54 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1 10,656 12,655 472 1
0 0 0 12,850 499 1
0 0 0 13,000 380 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/01/29)

65