داده ها

آخرین معامله 12,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,528 0.00 0.00
اولین قیمت 12,820
قیمت دیروز 12,528
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,291 11,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6063552
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 42,219

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 375.84 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 32,250 12,820 12,984 1,800 1
1 85 12,251 13,410 6,100 1
1 500 11,803 13,430 649 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65