داده ها

آخرین معامله 42,871 2,041.00 5.00
قیمت پایانی 42,498 1,668.00 4.09
اولین قیمت 40,830
قیمت دیروز 40,830
بازه روز 42,871 40,830
قیمت مجاز 24,972 22,594
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20569032
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,451

معاملات

تعداد معاملات 517
حجم معاملات 459,396
ارزش معاملات 19.523 میلیارد
ارزش بازار 1.275 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 446,396 325,738
حقوقی 13,000 133,658
تعداد خرید فروش
مجموع 193 139
حقیقی 192 138
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.128 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 42,818 46,581 13 1
1 100 42,817 0 0 0
2 2,000 42,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65