داده ها

آخرین معامله 22,975 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,229 0.00 0.00
اولین قیمت 22,285
قیمت دیروز 22,229
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,972 22,594
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10758836
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,451

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 666.87 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 71 22,232 22,974 10,500 2
1 100 22,147 22,975 10,000 1
0 0 0 22,976 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65