داده ها

آخرین معامله 19,903 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,062 0.00 0.00
اولین قیمت 20,201
قیمت دیروز 20,062
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,972 22,594
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9710008
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,451

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 601.86 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 19,955 20,497 177 1
2 599 19,904 20,637 1,079 1
1 500 19,903 20,900 10,050 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65