داده ها

آخرین معامله 60,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 59,854 0.00 0.00
اولین قیمت 57,671
قیمت دیروز 59,854
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 60,180 54,450
بازه هفته 60,180 53,112
بازه سال - -
P/E 28969336
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.796 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 4,653 60,180 61,082 4,305 1
1 2,521 60,100 62,300 500 1
1 165 60,000 67,242 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65