داده ها

آخرین معامله 53,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 52,873 0.00 0.00
اولین قیمت 52,871
قیمت دیروز 52,873
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 58,435 52,871
بازه هفته 63,000 55,266
بازه سال - -
P/E 25590532
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.586 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19 52,872 53,000 676 1
1 101 52,871 54,999 1,000 1
1 50 51,400 55,500 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65