قیمت پایانی تغییر درصد
55,170 2,242.00 4.24

داده ها

آخرین معامله 55,574 2,646.00 5.00
قیمت پایانی 55,170 2,242.00 4.24
اولین قیمت 55,574
قیمت دیروز 52,928
بازه روز 55,574 55,574
قیمت مجاز 24,972 22,594
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26702280
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,451

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 10,170
ارزش معاملات 565.188 میلیون
ارزش بازار 1.655 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10,170 10,170
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 5
حقیقی 2 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
75 84,642 55,574 55,574 6 3
3 507 53,000 0 0 0
2 310 52,928 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65