داده ها

آخرین معامله 17,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,158 0.00 0.00
اولین قیمت 17,160
قیمت دیروز 17,158
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,160 15,526
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8304472
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 32,268

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 514.74 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 615 17,160 22,000 22,000 1
1 100 16,600 24,920 24,920 1
1 3,000 16,013 24,921 24,921 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65