قیمت پایانی تغییر درصد
2,693 44.00 1.66

داده ها

آخرین معامله 2,700 51.00 1.93
قیمت پایانی 2,693 44.00 1.66
اولین قیمت 2,710
قیمت دیروز 2,649
بازه روز 2,739 2,609
قیمت مجاز 2,868 2,596
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 37702
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 184,230

معاملات

تعداد معاملات 229
حجم معاملات 1.26 میلیون
ارزش معاملات 3.394 میلیارد
ارزش بازار 538.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.26 میلیون 1.26 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 94 78
حقیقی 94 78
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 29 2,700 2,738 33,365 2
1 5,000 2,695 2,739 5,000 1
4 149,451 2,680 2,745 990 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65