قیمت پایانی تغییر درصد
4,860 44.00 0.91

داده ها

آخرین معامله 4,750 66.00 1.37
قیمت پایانی 4,860 44.00 0.91
اولین قیمت 4,990
قیمت دیروز 4,816
بازه روز 4,990 4,735
قیمت مجاز 2,868 2,596
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 68040
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 184,230

معاملات

تعداد معاملات 210
حجم معاملات 693,993
ارزش معاملات 3.373 میلیارد
ارزش بازار 972 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 698,734 698,734
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 118 69
حقیقی 118 69
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,259 4,750 4,790 550 1
1 4,000 4,739 4,791 20,570 1
2 11,000 4,738 4,800 32,788 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65