قیمت پایانی تغییر درصد
1,782 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,782 0.00 0.00
اولین قیمت 1,820
قیمت دیروز 1,782
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,838 1,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24948
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 233,536

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 356.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 51,000 1,750 1,787 5,000 1
1 15,000 1,736 1,789 2,822 1
1 10,000 1,730 1,795 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65