قیمت پایانی تغییر درصد
2,444 44.00 1.83

داده ها

آخرین معامله 2,520 120.00 5.00
قیمت پایانی 2,444 44.00 1.83
اولین قیمت 2,280
قیمت دیروز 2,400
بازه روز 2,520 2,280
قیمت مجاز 2,520 2,280
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34216
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,965

معاملات

تعداد معاملات 433
حجم معاملات 4.079 میلیون
ارزش معاملات 9.967 میلیارد
ارزش بازار 488.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.054 میلیون 4.054 میلیون
حقوقی 25,000 25,000
تعداد خرید فروش
مجموع 122 145
حقیقی 121 144
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 60,688 2,520 2,545 400 1
1 19,225 2,519 2,636 546 1
2 16,303 2,498 2,700 83,423 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65