قیمت پایانی تغییر درصد
9,234 351.00 3.95

داده ها

آخرین معامله 9,326 443.00 4.99
قیمت پایانی 9,234 351.00 3.95
اولین قیمت 8,630
قیمت دیروز 8,883
بازه روز 9,327 8,630
قیمت مجاز 2,868 2,596
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 129276
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 184,230

معاملات

تعداد معاملات 434
حجم معاملات 1.796 میلیون
ارزش معاملات 16.588 میلیارد
ارزش بازار 1.847 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.392 میلیون 2.012 میلیون
حقوقی 620,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 102 230
حقیقی 100 230
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 5.725 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,935 9,325 9,326 5,987 2
1 600 9,324 9,327 275,412 11
1 2,147 9,261 9,443 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65