قیمت پایانی تغییر درصد
11,755 195.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 11,888 328.00 2.84
قیمت پایانی 11,755 195.00 1.69
اولین قیمت 11,982
قیمت دیروز 11,560
بازه روز 11,990 11,300
قیمت مجاز 12,138 10,982
بازه هفته 11,374 10,800
بازه سال - -
P/E 7640750
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 889,917

معاملات

تعداد معاملات 1,557
حجم معاملات 7.475 میلیون
ارزش معاملات 87.877 میلیارد
ارزش بازار 54.414 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.375 میلیون 7.173 میلیون
حقوقی 4.101 میلیون 302,000
تعداد خرید فروش
مجموع 540 602
حقیقی 538 600
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 44.655 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,265 11,817 11,817 150 1
1 7,222 11,799 11,877 7,300 1
1 833 11,743 11,888 560,327 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65