قیمت پایانی تغییر درصد
4,436 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,421 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,436 0.00 0.00
اولین قیمت 4,490
قیمت دیروز 4,436
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,978 3,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2883400
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.534 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,222 4,421 4,460 10,408 1
1 4,491 4,411 4,468 8,000 1
3 18,710 4,402 4,469 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65