قیمت پایانی تغییر درصد
4,221 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,229 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,221 0.00 0.00
اولین قیمت 4,334
قیمت دیروز 4,221
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,490 4,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2743650
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.539 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 8,600 4,230 4,230 10,000 1
1 4,000 4,222 4,240 4,500 2
1 1,184 4,221 4,259 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65