قیمت پایانی تغییر درصد
7,543 291.00 4.01

داده ها

آخرین معامله 7,614 362.00 4.99
قیمت پایانی 7,543 291.00 4.01
اولین قیمت 7,447
قیمت دیروز 7,252
بازه روز 7,614 7,301
قیمت مجاز 3,978 3,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4902950
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,468
حجم معاملات 11.499 میلیون
ارزش معاملات 86.734 میلیارد
ارزش بازار 34.916 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.874 میلیون 6.328 میلیون
حقوقی 625,000 5.171 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 426 365
حقیقی 422 357
حقوقی 4 8
تغییر حقوقی به حقیقی 34.288 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 900,806 7,614 7,620 4,000 1
1 5,000 7,608 7,689 300 1
1 10,000 7,531 7,699 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65