قیمت پایانی تغییر درصد
4,517 159.00 3.65

داده ها

آخرین معامله 4,575 217.00 4.98
قیمت پایانی 4,517 159.00 3.65
اولین قیمت 4,440
قیمت دیروز 4,358
بازه روز 4,575 4,371
قیمت مجاز 3,978 3,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2936050
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,769
حجم معاملات 37.142 میلیون
ارزش معاملات 167.785 میلیارد
ارزش بازار 20.909 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.806 میلیون 17.257 میلیون
حقوقی 5.337 میلیون 19.885 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 889 521
حقیقی 879 489
حقوقی 10 32
تغییر حقوقی به حقیقی 65.717 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 97,684 4,575 5,000 2,630 1
1 2,000 4,565 5,750 10,000 1
1 10,000 4,558 7,500 69,599 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65