قیمت پایانی تغییر درصد
11,463 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,463 0.00 0.00
اولین قیمت 11,137
قیمت دیروز 11,463
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,693 10,581
بازه هفته 10,890 10,302
بازه سال - -
P/E 7450950
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 53.062 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 11,369 11,369 1 1
1 500 11,366 11,415 8,351 1
1 3,000 11,360 11,416 4,589 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65