قیمت پایانی تغییر درصد
10,129 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,129 0.00 0.00
اولین قیمت 9,651
قیمت دیروز 10,129
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,482 9,484
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6583850
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 874,279

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 46.887 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,600 10,310 10,370 34,158 2
3 10,950 10,260 10,373 490 1
1 1,000 10,200 10,380 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65