قیمت پایانی تغییر درصد
4,150 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,149 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,150 0.00 0.00
اولین قیمت 4,190
قیمت دیروز 4,150
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,375 3,959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2697500
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 4,108 4,150 456,122 18
3 45,629 4,102 4,162 20,000 1
2 11,000 4,101 4,165 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65