قیمت پایانی تغییر درصد
7,365 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,365 0.00 0.00
اولین قیمت 7,300
قیمت دیروز 7,365
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,661 6,933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1936995
تعداد سهام 36 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.367 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 265.14 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 7,175 7,250 1,400 1
1 50,000 7,174 7,270 1,000 1
1 15,000 7,170 7,299 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65