قیمت پایانی تغییر درصد
6,720 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,699 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,720 0.00 0.00
اولین قیمت 6,655
قیمت دیروز 6,720
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,051 6,381
بازه هفته 6,811 6,600
بازه سال - -
P/E 1767360
تعداد سهام 48 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.497 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 322.56 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,304 6,693 6,740 15,761 1
3 2,180 6,691 6,741 100,000 2
1 5,000 6,690 6,745 3,203 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65