قیمت پایانی تغییر درصد
4,536 1.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 4,500 37.00 0.82
قیمت پایانی 4,536 1.00 0.02
اولین قیمت 4,540
قیمت دیروز 4,537
بازه روز 4,540 4,500
قیمت مجاز 4,121 3,729
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1192968
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.107 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 57
حجم معاملات 915,282
ارزش معاملات 4.15 میلیارد
ارزش بازار 136.08 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 215,726 234,940
حقوقی 571,256 552,042
تعداد خرید فروش
مجموع 22 10
حقیقی 18 7
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 87.155 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 176,520 4,500 4,530 19,000 1
1 30,000 4,490 4,539 21,524 2
1 30,000 4,480 4,540 26,006 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/29)

65