قیمت پایانی تغییر درصد
6,876 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,930 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,876 0.00 0.00
اولین قیمت 6,940
قیمت دیروز 6,876
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,121 6,443
بازه هفته 7,188 6,650
بازه سال - -
P/E 1808388
تعداد سهام 48 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.429 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 330.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,460 6,880 6,937 250 1
3 4,537 6,875 6,944 2,460 1
4 131,254 6,874 6,946 856 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65