قیمت پایانی تغییر درصد
6,686 60.00 0.89

داده ها

آخرین معامله 6,704 42.00 0.62
قیمت پایانی 6,686 60.00 0.89
اولین قیمت 6,820
قیمت دیروز 6,746
بازه روز 6,820 6,601
قیمت مجاز 7,083 6,409
بازه هفته 7,000 6,570
بازه سال - -
P/E 1758418
تعداد سهام 48 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.455 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,254
حجم معاملات 6.477 میلیون
ارزش معاملات 43.304 میلیارد
ارزش بازار 320.928 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.972 میلیون 3.249 میلیون
حقوقی 504,865 3.228 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,040 237
حقیقی 1,035 231
حقوقی 5 6
تغییر حقوقی به حقیقی 18.205 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,700 6,700 6,707 100 1
1 10,000 6,686 6,709 13,609 1
2 50,400 6,670 6,710 6,682 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65