قیمت پایانی تغییر درصد
7,270 22.00 0.30

داده ها

آخرین معامله 7,278 30.00 0.41
قیمت پایانی 7,270 22.00 0.30
اولین قیمت 7,349
قیمت دیروز 7,248
بازه روز 7,349 7,262
قیمت مجاز 7,661 6,933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1912010
تعداد سهام 36 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.367 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 145
حجم معاملات 560,899
ارزش معاملات 4.097 میلیارد
ارزش بازار 261.72 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 295,366 267,550
حقوقی 265,907 293,723
تعداد خرید فروش
مجموع 71 52
حقیقی 66 50
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 202.222 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 7,279 7,289 8,294 2
1 750 7,278 7,290 25,410 3
3 48,258 7,277 7,300 71,532 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65