قیمت پایانی تغییر درصد
6,677 13.00 0.19

داده ها

آخرین معامله 6,560 130.00 1.94
قیمت پایانی 6,677 13.00 0.19
اولین قیمت 6,690
قیمت دیروز 6,690
بازه روز 6,700 6,560
قیمت مجاز 7,661 6,933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1756051
تعداد سهام 36 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.367 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 169
حجم معاملات 510,429
ارزش معاملات 3.395 میلیارد
ارزش بازار 240.372 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 277,680 413,745
حقوقی 232,749 96,684
تعداد خرید فروش
مجموع 51 70
حقیقی 49 68
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 908.506 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,631 6,560 6,599 9,116 2
1 10,000 6,557 6,600 43,442 1
1 50,000 6,556 6,629 18,239 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65