قیمت پایانی تغییر درصد
7,952 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,952 0.00 0.00
اولین قیمت 8,180
قیمت دیروز 7,952
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,349 7,555
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2091376
تعداد سهام 36 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.189 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 286.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 7,930 8,180 10,000 1
2 2,000 7,860 8,300 30,000 1
1 50,000 7,856 8,405 4,057 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65