قیمت پایانی تغییر درصد
2,542 70.00 2.68

داده ها

آخرین معامله 2,556 56.00 2.14
قیمت پایانی 2,542 70.00 2.68
اولین قیمت 2,634
قیمت دیروز 2,612
بازه روز 2,634 2,482
قیمت مجاز 2,742 2,482
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10168
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 980,000

معاملات

تعداد معاملات 1,479
حجم معاملات 14.958 میلیون
ارزش معاملات 38.025 میلیارد
ارزش بازار 6.228 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.843 میلیون 14.958 میلیون
حقوقی 114,439 0
تعداد خرید فروش
مجموع 452 411
حقیقی 451 411
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 290.904 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,017 2,555 2,555 140,627 2
1 6,791 2,554 2,560 10,000 2
3 13,771 2,550 2,561 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65