قیمت پایانی تغییر درصد
1,608 71.00 4.23

داده ها

آخرین معامله 1,615 64.00 3.81
قیمت پایانی 1,608 71.00 4.23
اولین قیمت 1,630
قیمت دیروز 1,679
بازه روز 1,660 1,596
قیمت مجاز 926 838
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6432
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,242
حجم معاملات 17.794 میلیون
ارزش معاملات 28.604 میلیارد
ارزش بازار 3.94 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.794 میلیون 15.894 میلیون
حقوقی 3 میلیون 1.9 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 472 233
حقیقی 470 232
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.769 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,608 1,608 1,000 1
1 10,000 1,607 1,615 27,600 1
1 10,000 1,606 1,617 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65