قیمت پایانی تغییر درصد
1,197 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,205 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,197 0.00 0.00
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,197
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 926 838
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4788
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.933 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,095 1,204 1,206 2,727 1
1 10,659 1,203 1,209 14,128 1
1 31,805 1,200 1,210 44,244 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65