قیمت پایانی تغییر درصد
931 12.00 1.31

داده ها

آخرین معامله 938 19.00 2.07
قیمت پایانی 931 12.00 1.31
اولین قیمت 946
قیمت دیروز 919
بازه روز 949 900
قیمت مجاز 964 874
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3724
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 980,000

معاملات

تعداد معاملات 239
حجم معاملات 2.507 میلیون
ارزش معاملات 2.334 میلیارد
ارزش بازار 2.281 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.507 میلیون 2.507 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 56 67
حقیقی 56 67
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 70,000 914 938 14,487 1
2 65,312 912 939 75,000 1
1 50,000 911 940 45,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65