قیمت پایانی تغییر درصد
1,389 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,389 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,389 0.00 0.00
اولین قیمت 1,389
قیمت دیروز 1,389
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,389 1,257
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5556
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 980,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.403 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,382 0 0 0
2 10,865 1,380 0 0 0
1 1,187 1,376 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65