قیمت پایانی تغییر درصد
1,632 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,616 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,632 0.00 0.00
اولین قیمت 1,687
قیمت دیروز 1,632
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,779 1,611
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6528
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 980,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.998 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 37,424 1,616 1,620 14,612 1
1 2,800 1,614 1,640 8,000 1
3 11,800 1,613 1,690 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65