قیمت پایانی تغییر درصد
3,905 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,905 0.00 0.00
اولین قیمت 3,920
قیمت دیروز 3,905
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,225 3,823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 667755
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.483 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 234.3 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 11,775 3,900 3,904 30,000 1
1 500 3,899 3,906 13,089 1
2 350 3,896 3,909 8,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65