قیمت پایانی تغییر درصد
4,088 17.00 0.41

داده ها

آخرین معامله 4,077 28.00 0.68
قیمت پایانی 4,088 17.00 0.41
اولین قیمت 4,071
قیمت دیروز 4,105
بازه روز 4,139 4,056
قیمت مجاز 4,225 3,823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 699048
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.483 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,597
حجم معاملات 24.115 میلیون
ارزش معاملات 98.586 میلیارد
ارزش بازار 245.28 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.085 میلیون 15.306 میلیون
حقوقی 18.029 میلیون 8.808 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 350 410
حقیقی 331 398
حقوقی 19 12
تغییر حقوقی به حقیقی 37.696 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 151,410 4,077 4,093 100,000 1
6 550,000 4,075 4,095 150 1
3 105,000 4,072 4,100 288,088 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65