قیمت پایانی تغییر درصد
2,759 25.00 0.90

داده ها

آخرین معامله 2,751 33.00 1.19
قیمت پایانی 2,759 25.00 0.90
اولین قیمت 2,789
قیمت دیروز 2,784
بازه روز 2,800 2,740
قیمت مجاز 4,225 3,823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 471789
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.483 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 862
حجم معاملات 8.141 میلیون
ارزش معاملات 22.458 میلیارد
ارزش بازار 165.54 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.337 میلیون 6.488 میلیون
حقوقی 5.805 میلیون 1.654 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 221 261
حقیقی 210 258
حقوقی 11 3
تغییر حقوقی به حقیقی 11.452 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 34,770 2,750 2,754 7,000 1
1 5,000 2,747 2,755 5,000 1
3 27,146 2,746 2,756 12,549 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65