قیمت پایانی تغییر درصد
4,156 2.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 4,183 29.00 0.70
قیمت پایانی 4,156 2.00 0.05
اولین قیمت 4,160
قیمت دیروز 4,154
بازه روز 4,183 4,120
قیمت مجاز 4,361 3,947
بازه هفته 4,276 4,128
بازه سال - -
P/E 710676
تعداد سهام 78 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.36 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,589
حجم معاملات 23.511 میلیون
ارزش معاملات 97.711 میلیارد
ارزش بازار 324.168 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17.676 میلیون 15.153 میلیون
حقوقی 5.835 میلیون 8.359 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,071 520
حقیقی 1,056 498
حقوقی 15 22
تغییر حقوقی به حقیقی 10.489 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,461 4,176 4,183 26,250 3
1 3,341 4,171 4,185 600 1
3 19,000 4,170 4,188 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65