قیمت پایانی تغییر درصد
6,067 281.00 4.86

داده ها

آخرین معامله 6,075 289.00 4.99
قیمت پایانی 6,067 281.00 4.86
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 5,786
بازه روز 6,075 5,961
قیمت مجاز 6,075 5,497
بازه هفته 5,846 5,264
بازه سال - -
P/E 1037457
تعداد سهام 78 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.864 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 6,943
حجم معاملات 101.251 میلیون
ارزش معاملات 614.264 میلیارد
ارزش بازار 473.226 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 81.846 میلیون 37.761 میلیون
حقوقی 19.406 میلیون 63.49 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 2,260 1,516
حقیقی 2,244 1,483
حقوقی 16 33
تغییر حقوقی به حقیقی 267.461 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 308,194 6,075 6,075 450,130 14
4 14,091 6,074 6,077 1,000 1
2 11,600 6,073 6,078 4,179 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65