قیمت پایانی تغییر درصد
4,472 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,472 0.00 0.00
اولین قیمت 4,599
قیمت دیروز 4,472
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,695 4,249
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 764712
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.305 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 268.32 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,468 4,522 20,000 1
1 10,000 4,467 4,549 685 1
1 9,316 4,466 4,550 683,589 10

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65